AS “Sadales tīkls” autoparks viens no drošākajiem Latvijā

Vakar, 29.novembrī, apdrošināšanas sabiedrības BALTA gada balvā „Drošākais uzņēmuma autoparks 2018” Latvenergo koncerns ieguva augstāko novērtējumu – Zelta kategoriju, un AS “Sadales tīkls” ieguva Sudraba kategoriju, kas apliecina, ka uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu un specializētās tehnikas parks ir viens no drošākajiem un efektīvākajiem Latvijā.

Jau otro gadu AS “Sadales tīkls” piedalās apdrošināšanas sabiedrības BALTA konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks” un otro gadu uzņēmums iegūst augstu žūrijas atzinību. Nominācijā “Zemāka riska autoparki” Latvenergo koncerns, tajā skaitā AS “Sadales tīkls”, par vieglo transportlīdzekļu parka pārvaldības politiku ieguva Zelta kategoriju, bet nominācijā “Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki” AS “Sadales tīkls” par speciālās tehnikas parka  pārvaldības politiku ieguva Sudraba kategoriju.

Latvenergo koncernā ietilpstošās AS “Sadales tīkls” autoparku veido vairāk nekā 1 600 specializētās tehnikas vienības un vieglie transportlīdzekļi. Elektrotīkls šķērso visu Latvijas teritoriju – tas atrodas gan pilsētās, gan mežos, šķērso purvainus apvidus, un specializēts transportlīdzeklis ir neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Nereti darbinieki tajā pavada visu dienu un darbs notiek arī kritiskos laika apstākļos, tādēļ uzņēmums īpašu uzmanību pievērš gan tehnikas funkcionalitātei, drošībai, gan darbinieku veselībai.

Iegādājoties specializēto tehniku, AS “Sadales tīkls” vērtē, lai tehnika būtu daudzfunkcionāla un uzņēmumam būtu iespēja būtiski samazināt degvielas, uzturēšanas un apkopes izmaksas, kā arī paaugstināt tehnikas izmantošanas noslodzi. Savukārt, rūpējoties par darbinieku veselību, darbiniekiem regulāri tiek organizētas apmācības, tiek analizēti negadījumu cēloņi, kā arī jebkurā diennakts laikā tiek nodrošināts tehniskais atbalsts un palīdzība.

Lai uzņēmums būtu pārliecināts, ka transportlīdzekļi tiek efektīvi pārvaldīti un izmantoti atbilstoši noteiktajiem mērķiem un darba pienākumu pildīšanai, uzņēmuma transportlīdzekļi ir aprīkoti ar globālās pozicionēšanas GPS sistēmām, kas ļauj sekot uzņēmuma darbinieku maršrutam, pieturvietām. Katram darbiniekam par saviem dienas braucieniem un pieturvietām ir jāatskaitās un tas veicina darbinieku atbildīgu izturēšanos pret uzņēmuma resursiem.

Iegūtie konkursa „Drošākais uzņēmuma autoparks 2018” apbalvojumi apliecina, ka AS “Sadales tīkls” ir viens no uzņēmumiem, kurā vissekmīgāk tiek veikta autoparka uzraudzība un vadība. Uzņēmums nepārtraukti vērtē un pilnveido darbības procesus. To apliecina arī uzņēmuma darbības rezultāti un iespēja darbības paaugstināšanas projekta ietvaros līdz 2022.gadam par trešdaļu optimizēt uzņēmumā esošo vieglo transportlīdzekļu parku, vienlaikus samazināt transporta nomas maksas, civiltiesiskās apdrošināšanas, transportlīdzekļu kopšanas, remontu un degvielas izmaksas.