AS “Sadales tīkls” dodas palīgā Igaunijai atjaunot elektrotīklu pēc postošās vētras

AS „Sadales tīkls” elektromontieri pēc operatīvas elektroapgādes atjaunošanas Latvijā, šodien, 30.oktobrī, dodas uz Igauniju, lai lielākajam sadales sistēmas operatoram “Elektrilevi” sniegtu tehnisko palīdzību elektrotīkla bojājumu novēršanā. AS “Sadales tīkls” elektromontieru brigādes ar specializēto tehniku veiks darbus Valgas, Veru, Pelvas apriņķī, kur gaisvadu elektrolīnijas ir kritiskā stāvoklī un iedzīvotājiem jau trīs dienas ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Svētdien vētras kulminācijas brīdī elektroapgādes atslēgumu skaits Latvijā sasniedza pat 43 000 klientu. Naktī uz pirmdienu veicām intensīvu darbu un no rīta elektroapgādes atslēgumu skaits bija samazināts līdz 3000. Mobilizējot elektromontieru brigādes, specializēto tehniku un nepieciešamos materiālus, divu dienu laikā spējām elektrolīnijas atjaunot un visiem klientiem atjaunot elektroapgādi. Tomēr ziemeļu kaimiņiem diemžēl vētra nodarīja daudz lielākus postījumus, kas radīja elektroapgādes traucējumus 64 tūkstošiem Igaunijas iedzīvotāju. Ar mums sazinājās Igaunijas kolēģi, lūdzot mūsu palīdzību un specializēto tehniku elektroapgādes atjaunošanai, un šodien elektromontieri dodas uz Igauniju, lai sniegtu atbalstu bojājumu novēršanā Valgas, Veru, Pelvas apriņķī, kur situācija ir kritiska un bojāto balstu un trūkušo vadu apjoms ir liels. Kaimiņiem nogādāsim arī divus universālos traktorus, kas veic visas nepieciešamās funkcijas balstu maiņai un ir piemērots darbam grūti pieejamās, purvainās vietās. Specializētās tehnikas pieejamība ir viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ pēc tik spēcīgas vētras spējām ātri atjaunot elektroapgādi saviem klientiem. Igaunijai sniegsim palīdzību, līdz elektroapgāde valsts dienvidos tiks atjaunota.”

Aizvadītā vētra bija spēcīgākā pēdējo divu gadu laikā, tomēr, pateicoties tam, ka iepriekšējos gados rūpīgi ieguldītas investīcijas elektrotīkla atjaunošanā, veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no kokiem un krūmiem, elektrotīklā ieviestas digitālas tehnoloģijas un elementi, kā arī uzņēmums ir tehniski gatavs veikt intensīvu darbu, AS “Sadales tīkls” elektroapgādi saviem klientiem atjaunoja divu dienu laikā. Kopumā tika novērsti 198 vidējā sprieguma elektrotīkla un 682 zemsprieguma elektrotīkla bojājumi. No gaisvadu elektrolīnijām noņemti vairāki simti vēja iegāzti koki un to zari, vairāk nekā 400 vietās savienoti trūkušie gaisvadu elektrolīniju vadi un nomainīti aptuveni 200 gaisvadu elektrolīniju balsti.

Starpvalstu palīdzība elektroapgādes atjaunošanā ir labas sadarbības prakse, kas ar Igauniju un Lietuvu ir notikusi arī iepriekš. 2011. gada janvārī Igaunijas un Lietuvas kolēģi atbalstīja Latviju snieglauzes seku likvidēšanā Latgalē, savukārt 2013. gadā tehnisko palīdzību vētras sapostītā elektrotīkla atjaunošanā Igaunijai sniedza AS “Sadales tīkls”.