AS “Sadales tīkls” Ēnu dienā durvis vērs 150 skolēniem

Ēnu dienā, 12.februārī, AS “Sadales tīkls” visā Latvijā durvis vērs 150 skolēniem, kuri izrādīja interesi uzzināt, kas ir “Sadales tīkls”, kāds ir elektrības piegādes ceļš un ko ikdienā dara elektromontieri, elektroinženieri, meistari un citi uzņēmuma darbinieki. Skolēni ēnos 60 darbiniekus 13 pilsētās un novados un arī šogad bērnu vidū populārākā profesija ir elektroinženieris.

Skolēnu interese par AS “Sadales tīkls” profesijām ir nemainīgi liela. Savukārt AS “Sadales tīkls” ik gadu paplašina profesiju loku, ko skolēni var iepazīt un  kas ļauj enerģētikas nozari bērniem parādīt no dažādām pusēm. Šogad skolēni ēnos tādas profesijas kā meistars, elektroietaišu ekspluatācijas inženieris, plānošanas inženieris, uzskaites iekārtu inženieris, informācijas tehnoloģiju direktors, elektroinženieris, nodaļas vadītājs, inženierinspektors, tehniskās informācijas tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, elektrotīklu dispečers u.c. Skolēni AS “Sadales tīkls” darbiniekus šogad ēnos 13 pilsētās un novados – Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā, Valmierā, Smiltenē, Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Madonā un Alūksnē.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Enerģētika no tehniskas nozares pārtop par tehnoloģiju nozari un katru gadu Ēnu dienā varam parādīt mūsu uzņēmuma profesiju inovatīvo un radošo pusi. Bērni un jaunieši, apmeklējot uzņēmumu, redz, ka darbs ikdienā saistīts ar viedajām tehnoloģijām, sistēmām, ka mēs izmantojam drošu un efektīvu tehniku un modernas darbu metodes. AS “Sadales tīkls” ir izaudzis par modernu un digitālu uzņēmumu, ko skolēniem vēlamies parādīt. Prieks, ka jauniešu vidē enerģētikas nozare kļūst arvien populārāka, tas nozīmē, ka valsts elektrotīkla nākotne ir drošās rokās.”

Darbs ikvienā AS “Sadales tīkls” profesijā ir interesants un dinamisks, tomēr jau trešo gadu skolēnu vidū populārāka profesija ir elektroinženieris, kuru izvēlējušies iepazīt 15 skolēni. Elektroinženieris, atkarībā no darba virziena, strādā ar elektrotīkla projektiem, izstrādā plānus un dokumentus, sazinās ar klientiem, veic dažādu elektroapgādes objektu apskati dabā, uzrauga elektrotīkla pārbūves darbus, ir atbildīgs par elektrolīniju trašu tīrīšanas un uzturēšanas darbiem.

Ēnu dienā AS “Sadales tīkls” skolēniem pastāstīs par prakses un darba iespējām, jo uzņēmums jauniešiem piedāvā apmaksātas prakses vietas un sociālās garantijas. Praksē pierādot savas kompetences un zināšanas, jaunietim ir liela iespēja turpināt strādāt uzņēmumā. Ēnu dienā jaunieši saprot, ka studēt un mācīties eksaktās zinātnes ir aizraujoši un vērtīgi.

Ēnu diena ir Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem apzināt savas intereses, izvēlēties profesiju, darba perspektīvas un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.