AS “Sadales tīkls” iesniedz projektu diferencēto sadales pakalpojumu tarifu samazināšanai

Lai nodrošinātu pārskatāmu un prognozējamu darbības vidi gan AS “Sadales tīkls”, gan elektroenerģijas lietotājiem, jauno sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu AS “Sadales tīkls” izstrādājusi nākamajiem 5 gadiem – līdz 2024.gadam. Tas iespējams, pateicoties īstenotajai vērienīgai darbības efektivitātes paaugstināšanas programmai, kas jau šobrīd nodrošina iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus. Tāpēc AS “Sadales tīkls” ir sagatavojusi un 10.oktobrī iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu ar samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%, kas stātos spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ņemot vērā SPRK apstiprinātos grozījumus Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, AS “Sadales tīkls” ir sagatavojusi tarifu projektu, kurā izmaksu samazinājums tiek attiecināts uz mainīgo tarifa komponenti un veido 8 %, kas ļauj sadales pakalpojumu tarifu, kas būs redzams klientu rēķinos, samazināt vidēji par 5,5%. Tarifu projekts neparedz būtiskas izmaiņas diferencēto sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūrā, tāpēc tiek samazināta visu diferencēto tarifu mainīgā komponente, savukārt komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu paliek nemainīga.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons:Jau no aprīļa aktīvi strādājam Ekonomiskas ministra Ralfa Nemiro izveidotajā darba grupā, ar mērķi samazināt lietotājiem maksājumus par elektroenerģiju. Izvērtējām visus iespējamos risinājumus un šodien iesniedzām SPRK tarifu projektu. Es tos nosauktu par elektrifikāciju stimulējošiem tarifiem, jo būtībā visiem klientiem samazinām mainīgo komponenti, kas veicinās elektroenerģijas patēriņu, lai pozitīvi ietekmētu gan valsts ekonomikas izaugsmi, gan infrastruktūras noslogošanu. Īpašu vērību esam pievērsuši tarifam mājsaimniecībām, kas savu mājokli apkurina ar siltumsūkņu iekārtām. Iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus mums nodrošina darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas rezultāts, kas ir būtisks uzņēmuma resursu samazinājums par 26 miljoniem eiro. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpinās, taču jau šobrīd varam visu sasniedzamo efektu no izmaksu optimizācijas novirzīt pakalpojumu tarifu samazināšanai.”

Lielākie ieguvēji no tarifu mainīgās komponentes samazinājuma būs tie elektroenerģijas patērētāji, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto efektīvi. Piemēram, mājsaimniecībai ar 1 fāzes elektrotīkla pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kWh ( kilovatstundas) mēnesī, elektrības rēķinā maksa par elektroenerģijas sadalīšanu samazināsies  par 6,1%.  Savukārt, ja mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto siltumsūkni,  ir 3 fāžu un 25A elektrības pieslēgums un elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir 1000  kWh, rēķins samazināsies par 9%.

Maksājumi par sadales sistēmas pakalpojumiem samazināsies arī uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem. Piemēram, metālapstrādes uzņēmumam, kuram elektrotīkla pieslēgums ir vidējā sprieguma elektrotīklā ar jaudu 750kW, un mēnesī tiek patērētas 90 MWh, rēķins mēnesī samazināsies par 6,9%.

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, ko sastāda gan sadales sistēmas operatora operatīvas un investīciju izmaksas, gan – aptuveni 25% apmērā – arī neatkarīgā pārvades operatora  AS  “Augstsprieguma tīkls”  pakalpojuma izmaksas, kas nav mainījušās.