AS “Sadales tīkls” “Ilgtspējas indeksā” iegūst platīnu

Vakar, 13.jūnijā, AS “Sadales tīkls” iniciatīvā “Ilgtspējas indekss” pirmo reizi ieguva Platīna kategoriju, kas ir novērtējums par uzņēmuma pēdējā gada laikā paveikto darbu, lai pilnveidotu vides aizsardzības, tirgus attiecību un sabiedrības atbalsta aktivitātes. Saņemtais vērtējums apliecina, ka uzņēmuma korporatīvā pārvaldība ir platīna vērtībā un sadarbība un rūpes par sabiedrības, klientu un darbinieku labsajūtu ir ilgtspējīgs AS ”Sadales tīkls” ieguldījums.

AS “Sadales tīkls” Ilgtspējas indeksā piedalās jau ceturto gadu. Līdz šim AS “Sadales tīkls” tika iekļauta Zelta kategorijā, savukārt šogad uzņēmumam izdevies sasniegt augstāko Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu vērtējumu – Platīna kategoriju. Lai saņemtu platīna vērtējumu, AS “Sadales tīkls” pilnveidoja vides aizsardzības aktivitātes, uzņēmumā veikts apjomīgs darbs, lai nodrošinātu datu drošību atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, kā arī uzlaboti uzņēmuma darbības procesi un komunikācija ar sabiedrību un klientiem.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “AS “Sadales tīkls” kā viens no būtiskākajiem enerģētikas uzņēmumiem Latvijā ir nozīmīgs stūrakmens Latvijas ekonomikas un visas tautsaimniecības izaugsmei. Prieks, ka līdztekus uzsāktajiem efektivitātes paaugstināšanas procesiem un izmaksu samazināšanas plāniem esam spējuši ne tikai noturēt savus ilgtspējas attīstības rādītājus, bet gan iet tālāk un iegūt augstāko novērtējumu – Platīna kategoriju. Tas ir novērtējums un atzinība, kas mūs motivē neapstāties pie sasniegtā. Viens no mūsu veiksmes stāstiem ir uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts, kas nebūtu iespējams bez efektīvas korporatīvās pārvaldības, pārdomātas un ilgtspējīgas darbības stratēģijas, inovācijām un darbinieku kompetenču paaugstināšanas. Laikā, kad visi sastopamies ar izmaksu palielināšanos un vispārēju inflāciju, AS “Sadales tīkls” strādā pie tarifu samazināšanas plāna, tas ir liels komandas sasniegums un varoņdarbs. Turklāt vienlaikus mums ir jāstrādā pie nemitīgas kvalitātes rādītāju uzlabošanas, ko pieprasa klienti un tehnoloģijas, jābūt atbildīgiem pret klientiem, partneriem, darbiniekiem, kā arī pret vidi. Tas ir smags un atbildīgs darbs, kuru ikdienā veic 2000 uzņēmuma darbinieku. Paldies par to!”

Arī šogad vienlaikus ar Ilgtspējas indeksa vērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un Labklājības ministrija atzina AS “Sadales tīkls” par ģimenei draudzīgu uzņēmumu, uz vienu gadu piešķirot “Ģimenei draudzīgi” statusu. Saņemtais apbalvojums ir ieguldītā darba sekas, jo AS “Sadales tīkls” turpina ar augstu atbildību rūpēties un domāt par darbiniekiem un klientiem un viņu ģimenēm, lai veicinātu viņu dzīves kvalitāti, labklājību un drošību.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta iniciatīva “Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni un veicināt uzņēmumu izaugsmi.