AS “Sadales tīkls” izstrādā inovatīvu pakalpojumu uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai

AS "Sadales tīkls" ir izstrādājusi datu pakalpojumu, kas ļaus klientiem saņemt elektroenerģijas patēriņa datus mašīnlasāmā formātā. Pakalpojuma ietvaros dati tiks apkopoti un automatizēti nosūtīti klientu sistēmām ar intervālu reizi stundā. Jaunais pakalpojums ļaus biznesa klientiem un organizācijām ar lielu elektrības patēriņu vai īpašumu skaitu detalizēti sekot līdzi izlietotās elektrības apjomam un tā izmaiņām, pieņemt datos balstītus lēmumus un plānot energoefektīvu darbību. Šāda veida pakalpojums energoapgādes jomā Baltijas mērogā izstrādāts pirmoreiz.

Ar jauno pakalpojumu AS “Sadales tīkls” kā enerģētikas nozares datu platformas uzturētājs sniedz savu pienesumu nozarei, veicinot datu pieejamību un arvien plašāku izmantošanu.

Dati ir šodienas ekonomikas asinsrite. Aizvadītajā gadā cieši sadarbojāmies ar Ekonomikas ministriju, apspriežot potenciālos risinājumus, kurus “Sadales tīkls” varētu piedāvāt klientiem, tostarp uzņēmējiem, energoefektivitātes paaugstināšanai un izmantojamo resursu samazināšanai, šādi līdzdarbojoties Covid-19 krīzes ekonomisko seku mazināšanā. Operatīvi reaģējot uz pieprasījumu, 2021. gada sākumā esam gatavi piedāvāt klientiem pirmo datu pakalpojumu, tā aizsākot jaunu posmu “Sadales tīkls” inovāciju attīstībā jeb tā saucamajā EnergyTech jomā,” stāsta AS “Sadales tīkls” klientu direktore Baiba Priedīte.

Uzticamu un operatīvu datu pieejamība ir atslēga gudriem un ilgtspējīgiem lēmumiem, tāpēc AS “Sadales tīkls” izstrādātais datu pieejamības pakalpojums ir būtisks solis nākotnes enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanā. Šis instruments dos iespēju elektroenerģijas lietotājiem ērti un vienkārši piekļūt būtiskai datu kopai, veicinot elektroenerģijas lietotāju izpratni par procesu norisi un to efektivitāti, kā arī nodrošinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu,” saka ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Pakalpojums būs vērtīgs uzņēmumiem un organizācijām ar lielu elektrības patēriņu vai daudziem īpašumiem, kā arī pašvaldībām. Piemēram, uzņēmumi, izmantojot šo pakalpojumu, varēs ērti un precīzi sekot līdzi savām operatīvajām izmaksām – pateicoties automatizētajai datu apmaiņai, būs iespējams ātri pamanīt netipiskas svārstības elektroenerģijas patēriņā un laikus novērst to cēloņus – vai tas būtu kādas elektroierīces defekts, vai, piemēram, bojājumi iekšējā elektrotīklā. “Šodien uzņēmumiem svarīgāk nekā jebkad agrāk ir efektīvi izmantot datu analītikas un digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas produktivitātei un nepieciešamo resursu patēriņa mazināšanai. Covid-19 kontekstā vēl jo lielāka vērtība ir arī tam, ka pakalpojumus iespējams pieteikt un saņemt attālināti. Tāpēc uzskatu, ka uzņēmēji novērtēs jaunā AS “Sadales tīkls” risinājuma pievienoto vērtību racionālā resursu plānošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Šis ir arī labs piemērs tam, ka pie inovāciju izveides var veiksmīgi strādāt valsts kapitālsabiedrības, kam ir attiecīgas zināšanas un resursi,” pauž Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Savukārt, pašvaldībām, kas pārrauga ļoti daudzveidīgu īpašumu – izglītības, ārstniecības iestāžu, sporta centru, administratīvo ēku u.c. – elektroenerģijas patēriņu, automatizēta datu apmaiņa nodrošinās informācijas pārredzamību, ērtu kontroli un precīzāku budžeta plānošanu, tādejādi paaugstinot darbības efektivitāti un sekmējot finanšu resursu racionālu izlietojumu. “Iespēja operatīvi un detalizēti saņemt elektroenerģijas patēriņa datus, kā arī vienmēr “turēt roku uz pulsa” ir ļoti nozīmīga organizācijām, kuru pārraudzībā ir liela energosaimniecība. Pakalpojums ļaus savlaicīgi konstatēt “noplūdes” vai patēriņa pieaugumus, attiecīgi reaģējot, tāpēc domāju, ka tas varētu kļūt par nozīmīgu un ērtu palīgu darbā pašvaldību energospeciālistiem,” saka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš.

Patlaban pakalpojums ir pieejams tikai juridiskām personām, kas ir AS “Sadales tīkls” klienti un kuru īpašumos ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji. Šādus skaitītājus izmanto jau vairāk nekā 75 % klientu, un tie attālināti uzskaita līdz pat 90 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa.

Pakalpojumu varēs pieteikt AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Izveidotais risinājums ir pirmais “Sadales tīkla” izstrādātais publiskais enerģijas datu pakalpojums. Nākotnē uzņēmums plāno papildināt mašīnlasāmā formātā pieejamo datu un ar to saistīto pakalpojumu klāstu, kā arī paplašināt pakalpojuma saņēmēju grupas.