AS “Sadales tīkls” klientu apkalpošanas prakse atzīta par vienu no labākajām Eiropā

AS “Sadales tīkls” pakalpojumi e-vidē un centralizēta datu apmaiņa starp elektroenerģijas tirgotājiem un klientiem ir ieguvusi starptautiskās Eiropas sadales sistēmas operatoru apvienības E.DSO atzinību kā labās prakses piemērs klientu apkalpošanas risinājumiem Eiropā.

E.DSO apskatā “Lead The Transition, Serve The Customers” šogad par labākajiem atzīto klientu apkalpošanas risinājumu vidū ir iekļuvuši pat divi AS “Sadales tīkls” digitālie pakalpojumi – klientu apkalpošana e-vidē un datu apmaiņa elektroenerģijas tirgus procesā.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons: “Sadales sistēmas operatori visā Eiropā transformē savu darbību, kļūstot no infrastruktūras uzturētājiem par viedajās tehnoloģijās balstītu mūsdienīgu elektrības sadales pakalpojumu sniedzējiem. Mēs savu klientu apkalpošanas stratēģiju balstām uz efektīviem digitāliem risinājumiem, kas ļauj klientiem ietaupīt laiku, saņemt pakalpojumu ātrāk un efektīvāk. Pilnā mērā izvēlētā pieeja sevi attaisnoja Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā, kad, neraugoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, visi mūsu uzņēmuma pakalpojumi klientiem bija 100% pieejami. Esmu gandarīts, ka paveikto darbu novērtē ne vien klienti, bet arī E.DSO, jo tas mūs motivē neapstāties pie sasniegtā un domāt par klientu vajadzībām arī turpmāk.”

AS “Sadales tīkls” ir viens no retajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā, kas 100% pakalpojumu klientiem nodrošina e-vidē, 24 stundas un 7 dienas nedēļā. Klientu portāls e-st.lv, attālinātās konsultācijas un dažādi e-rīki ļauj aprēķināt izdevīgākos tarifus, elektrības patēriņu, saskaņot projektus un darbus, kā arī veikt visas ar pieslēgumiem saistītās darbības. Digitālajā kartē operatīvi pieejama informācija par neplānotajiem un plānotajiem elektroapgādes pārtraukumiem, elektrolīniju trašu tīrīšanu, elektrotīkla rekonstrukciju. Šobrīd jau 94% klientu pakalpojumu pieteikšanai un saņemšanai izmanto uzņēmuma e-vidi, savukārt pašam sadales operatoram digitālā transformācija ļāvusi būtiski samazināt pakalpojumu izmaksas un attiecīgi sadales sistēmas pakalpojumu tarifus.

E.DSO atzinīgi novērtējusi arī AS “Sadales tīkls” datu apmaiņas platformu, kas koordinē informāciju par vairāk nekā 1,1 miljonu pieslēgumu. Tās mērķis ir nodrošināt sekmīgu elektroenerģijas tirgus darbību un ātru informācijas apmaiņu starp sadales sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgotājiem par klientu elektroenerģijas patēriņu, norēķiniem, tirgotāja maiņu, elektrības pieslēgumu izbūvi un citiem jautājumiem. Katru mēnesi, izmantojot datu apmaiņas platformu, AS “Sadales tīkls” apstrādā vidēji 630 000 tirgus ziņojumu. Centralizēta datu apmaiņa būtiski samazina manuālo darbību skaitu, kas jāveic datu apstrādei, un visām iesaistītajām pusēm ļauj ietaupīt gan laiku, gan izmaksas. AS “Sadales tīkls” datu apmaiņas platformu turpina pilnveidot, lai nākotnē tā būtu pieejama arī klientiem, kuriem elektroapgādi nodrošina mazie sadales sistēmas operatori Latvijā.

AS “Sadales tīkls” risinājumi atzīti par labās prakses piemēriem, līdz ar Caruna (Somija), ESO (Lietuva), Enedis (Francija), Alliander (Nīderlande), Enexis (Nīderlande) sadales sistēmas operatoru paveikto.

AS “Sadales tīkls” ir E.DSO (European Distribution System Operators) biedrs. Organizācija ir dibināta 2010. gadā un apvieno vadošos sadales sistēmas operatorus, kuri nodrošina elektroapgādi 260 miljoniem pieslēgumu un viedo elektrotīklu attīstību Eiropā. E.DSO pārstāvēti 41 sadales operatori no 24 Eiropas valstīm.