AS “Sadales tīkls” mudina uzmanīties un neuzķerties uz elektrības taupīšanas ierīču reklāmām

Internetā un sociālajos tīklos arvien biežāk sastopamas reklāmas ar aicinājumu iegādāties “enerģijas taupīšanas” ierīces, ar kuru palīdzību var samazināt elektrības patēriņu līdz pat 50%. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt saprātīgiem un neuzķerties uz šādu maldinošu reklāmu piedāvājumiem, jo elektrības patēriņu var samazināt tikai rūpējoties par sava īpašuma energoefektivitāti, lietojot energoefektīvas elektroierīces, kā arī regulāri veicot to pārbaudi un apkopi. Vienlaikus uzņēmums ir vērsies Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai aizsargātu iedzīvotāju intereses un novērstu negodīgo komercpraksi ar maldinošo reklāmu.

Diemžēl dažādu “enerģijas taupīšanas” iekārtu reklāmai uzķērušies jau desmitiem klientu, kuru vidū ir arī Sarmīte no Vecumnieku novada. Sarmīti pievilināja reklāma, ka, uzstādot iekārtu, elektrības patēriņš samazināsies līdz pat 50%, bet, saņemot rēķinu, kundze bija vīlusies, jo apsolītais rezultāts izrādījās tikai tukšs solījums. Tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina klientus nebūt tik lētticīgiem un netērēt naudu šādu “brīnumlīdzekļu” iegādei, jo šīs iekārtas nevar samazināt elektrības patēriņu mājoklī, gluži pretēji – tās uzstādot, elektrības patēriņš var pieaugt, jo tajās iebūvēto diožu un citu elementu darbībai ir nepieciešama elektrība, ko savukārt uzskaita elektrības skaitītājs.

Uz šādu reklāmu piedāvājumiem visbiežāk uzķeras sabiedrības neaizsargātākā daļa, piemēram, pensionāri, kā arī iedzīvotāji, kuriem nav zināšanas fizikas jautājumos. Reklāmās iekārtu izplatītāji izmanto dažādus it kā zinātniski pierādītus faktus, kas dažiem cilvēkiem var šķist pārliecinoši un pamatoti. Piemēram, dažās reklāmās šo ierīču efektivitāti pamato ar faktu, ka elektrības patēriņš samazināsies, jo netiks uzskaitīta reaktīvā enerģija, bet citās tiek uzsvērts, ka vienlaikus samazināsies veselībai kaitīgais elektromagnētiskā lauka starojums.

Lai nekļūtu par maldinošo reklāmu upuri, AS “Sadales tīkls” aicina rūpīgi izvērtēt reklāmu saturu un piedāvājumu, pirms preces iegādes konsultēties ar citiem cilvēkiem, internetā iepazīties ar papildu informāciju un dažādu ekspertu atzinumiem. Iedzīvotāji var būt droši, jo mājsaimniecību objektos reaktīvā elektroenerģija netiek uzskaitīta un tā nepalielina elektrības patēriņu, un šādas iekārtas iegāde būs tikai nelietderīgi izlietota nauda. Maldinoša ir arī informācija par reaktīvās enerģijas kaitīgumu veselībai. Ja elektrotīkls ir atbilstošā tehniskā stāvoklī, tas neapdraud iedzīvotāju veselību un drošību. Elektromagnētiskā lauka starojuma nelabvēlīga ietekme uz cilvēka veselību no mājsaimniecībās esošā zemsprieguma 0,4 kilovoltu sprieguma nav iespējama.

Bet, ja kāds vēlas samazināt elektrības patēriņu mājoklī, tad to var tikai, izvēloties energoefektīvas elektroiekārtas, izslēdzot elektroierīces, kad tās netiek lietotas, lietojot tās atbilstoši instrukcijai, kā arī regulāri veicot to apkopi un pārbaudi. Šādi ietaupījums būs daudz lielāks. Piemēram, mājoklī izslēgt televizoru vai apgaismojumu, kad tas nav nepieciešams, regulāri pārbaudīt un atkaļķot ūdens boileri, apgaismojumam izvēlēties LED spuldzes. Turklāt samazināt maksājumus par elektrību klienti var, efektīvi izmantojot pieslēguma jaudu vai izvēloties izdevīgākos elektrības tirgotāju piedāvājumus. Citi AS “Sadales tīkls” padomi elektrības maksājumu samazināšanai pieejami mājas lapā www.sadalestikls.lv