AS “Sadales tīkls” novērsusi lielāko daļu no vēja izraisītajiem elektrotīkla bojājumiem

AS “Sadales tīkls” novērsusi lielāko daļu elektrotīkla bojājumiem, ko vakar, 27.oktobrī, izraisīja spēcīgais vējš. Lielākie postījumi elektrotīklā reģistrēti Vidzemē un kopumā diennakts laikā visā Latvijā novērsti 200 vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkla bojājumi. Elektrotīkla bojājumu novēršanā ir iesaistītas 130 elektromontieru brigādes un, lai noņemtu elektrolīnijas vados ieķērušos koku zarus, iegāztus kokus, savienotu trūkušos gaisvadu elektrolīniju vadus un nomainītu balstus, intensīvs darbs turpināsies arī šodien. Kopumā plašās spēcīgā vēja darbības zonas dēļ un reģistrētajiem tehnoloģiskajiem traucējumiem AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīklā vakar vētras kulminācijas brīdī elektroapgādes traucējumi īslaicīgi bija aptuveni 40 000 klientu. Elektroapgāde klientiem tika operatīvi atjaunota un šorīt elektroapgādes traucējumi ir vēl aptuveni 3000 klientu visā Latvijā.

Pateicoties iepriekšējai gatavībai, saskaņotai operatīvai darbībai un aktīvam darbam, lielākajai daļai klientu elektroapgāde ir atjaunota, turklāt iepriekšējos gados ieguldītās investīcijas elektrotīkla atjaunošanā, uzlabošanā, trašu attīrīšanā no kokiem un krūmiem, kā arī elektrotīkla digitalizācijā nodrošināja, ka lieli postījumi elektrotīklam netika nodarīti. Elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un šorīt ap plkst. 6.30 elektroapgādes traucējumi ir vēl aptuveni 3000 klientu visā Latvijā. Elektrotīkla bojājumi pārsvarā ir lokāla rakstura – gaisvadu elektrolīnijās ir iegāzti koki, ieķērušies vēja nolauztie koku zari, sarauti gaisvadu elektrolīniju vadi un bojāti balsti, izraisot elektroapgādes traucējumus klientiem. Vakar plašākos elektroapgādes pārtraukumus izraisīja tehnoloģiski traucējumi AS “Augstsprieguma tīkls” 110kV (kilovoltu) apakšstacijās “Limbaži”, “Salacgrīva”, “Aloja”, “Rūjiena”, Ērgļi” un “Aiviekste”, kas vienlaicīgi radīja elektroapgādes pārtraukumus vairākiem tūkstošiem AS “Sadales tīkls’ klientu dažādos Vidzemes novados.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Elektrotīkla bojājumu novēršanā ir mobilizēti visi resursi, personāls, tehnika un materiāli. Darbs norit veiksmīgi un tas apliecina, ka iepriekšējos gados ieguldītais darbs un investīcijas elektrotīkla atjaunošanā un uzturēšanā ir veiktas efektīvi. Mūsu personāls strādā glābšanas dienesta apstākļos. Kad vēja laikā saimnieks pat suni nelaiž laukā, elektromontieri brauc meklēt elektrotīkla bojājuma vietu, kāpj gaisvadu elektrolīniju balstos un savieno trūkušos gaisvadu elektrolīniju vadus. Vakar izdevās novērst lielāko daļu no elektrotīkla bojājumiem, bet diennakts tumšajā laikā elektrotīkla dispečeri turpināja veikt pārslēgumus elektrotīklā, lai atjaunotu elektroapgādi visiem klientiem. Šodien situācija elektroapgādē būs mainīga, jo līdz ar saullēktu turpināsim novērst vēja radītos bojājumus. Klientiem jāņem vērā, ka bojāto elektrolīniju posmu pilnīga sakārtošana un atjaunošana ir sarežģīta un laikietilpīga un, lai novērstu elektrotīkla bojājumus, brigādēm nāksies atslēgt papildu elektrolīniju posmus.

AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā, netuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekārušies koki vai zari, vai zemē redzams norauts elektrolīniju vads, jo tas var apdraudēt dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot – 112.