AS “Sadales tīkls” pārdod kabeļu saivas

AS "Sadales tīkls" pārdod kabeļu saivas. Ieinteresētie pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt līdz 2020. gada 29. februārim, nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi iveta.kenina-brukle@sadalestikls.lv. Pieteikumā jānorāda kopējais plānotais iegādes apjoms, vieta un darījumu kopsumma.

Pārdevējs AS “Sadales tīkls”
Pārdošanas priekšmets Kabeļu saiva  
Nolikums Kabeļu saivu pārdošanas nolikums 

Finanšu piedāvājuma forma 

Kontaktpersona Iveta Ķēniņa-Brūkle, iveta.kenina-brukle@sadalestikls.lv, Tālr.: 26184528
Finanšu piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020. gada 29. februāris