AS “Sadales tīkls” prioritātes 2019. gadā – digitālie risinājumi un pakalpojumi klientiem

Turpinot darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu un elektrotīkla atjaunošanu, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un drošu elektroapgādi, AS “Sadales tīkls” šogad īpašu uzmanību pievērsīs digitālo risinājumu ieviešanai savā darbā. Tiks ieviesti būtiski uzlabojumi klientu portālā e-st.lv, lai pakalpojumu pieteikšana klientiem būtu pēc iespējas ērtāka, ātrāka un vienkāršāka. Savukārt mājas lapā tiks izveidota Digitālā karte kurā ikviens varēs redzēt, vai viņu īpašumā ir elektroapgādes pārtraukums, aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem. Jau šobrīd juridiskās personas visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības, parakstīt līgumus, kā arī sekot līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai var elektroniski klientu portālā, kas būtiski ietaupa klientu laiku un ļauj pieslēgumus realizēt daudz ātrāk un ērtāk.

Šogad AS “Sadales tīkls” prioritātes ir digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana elektrotīklā, jo tas dod iespēju paaugstināt darbības efektivitāti un samazināt darbam nepieciešamos resursus. Tehnoloģiju attīstība ļauj pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti, tādēļ tiks ieviesti būtiski uzlabojumi, lai pakalpojumu pieteikšana klientiem būtu pēc iespējas ērtāka, ātrāka un vienkāršāka. Ejot kopsolī ar laiku, AS “Sadales tīkls” turpina pilnveidot klientu portālu www.e-st.lv un ar janvāri arī juridiskās personas visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības, parakstīt līgumus, kā arī sekot līdzi pieslēguma ierīkošanas gaitai var elektroniski klientu portālā, kas būtiski ietaupa klientu laiku un ļauj pieslēgumus realizēt daudz ātrāk un ērtāk. Jauna pieslēguma ierīkošana klientiem ir viens no redzamākajiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ AS “Sadales tīkls” nemitīgi strādā, lai klientiem pakalpojums būtu saprotams, vienkāršs un pieejams. Šī gada otrajā pusē juridiskajiem klientiem būs iespēja parakstīt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumiem elektroniskajā vidē. Būtiski tiks paaugstināta klientu informētība ar AS “Sadales tīkls” darbu. Ja šobrīd uzņēmuma mājas lapā sadalestikls.lv klienti var apskatīties plānotos un neplānotos elektroapgādes pārtraukumus, tad šogad mājas lapā tiks ieviesta Digitālā karte, kurā ikviens varēs redzēt, vai viņu īpašumā ir elektroapgādes pārtraukums, aplūkot informāciju par elektrolīniju trašu tīrīšanu un investīciju projektiem. Līdz ar e-vides attīstību uzņēmums būs sasniedzams 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Tomēr būtisks faktors, lai uzņēmums spētu proaktīvi un operatīvi informēt klientus par jautājumiem, kas skar viņu īpašumu elektroapgādi, ir to kontaktinformācija, tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina klientus atjaunot savu kontaktinformāciju portālā e-st.lv vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

Turpinot viedā elektrotīkla attīstību, šogad atbilstoši izstrādātajam plānam plānots uzstādīt 150 000 viedos elektroenerģijas skaitītājus. Jau šobrīd tie uzstādīti 544 tūkstošos objektu visā Latvijā un tie uzskaita 83% no kopējā klientu elektroenerģijas patēriņa. Klienti novērtē viedā skaitītāja iespējas, jo tas ne vien veic patēriņa uzskaiti, bet nodrošina virkni papildu iespēju, no kurām redzamākās ir attālināta skaitītāja datu nolasīšana un patēriņa grafiku pieejamība. Tas klientiem sniedz iespēju analizēt patēriņu un paradumus un, mainot tos, samazināt elektrības kopējās izmaksas. Lai būtu iespēja elektrotīklu vadīt attālināti, samazinot elektroapgādes pārtraukumu laiku klientiem, papildus attālināti vadāmiem slēdžiem mērķtiecīgi vidējā sprieguma elektrotīklā tiek ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma FLIR, citiem vārdiem – virtuāls dispečers, kas palīdz elektrotīkla bojājumu gadījumos ātrāk pārslēgt elektrolīnijas un ir nozīmīgs palīgs masveida bojājumu situācijās, piemēram, vētras laikā. Sistēma bojājumu gadījumos piedāvā jau gatavu risinājumu, kuras līnijas atslēgt, kādus pārslēgumus veikt. 14% no vidējā sprieguma līniju kopgaruma jau ir pievienotas šai sistēmai.

Elektroapgādes drošums un kvalitāte ir AS “Sadales tīkls” galvenais uzdevums, tādēļ uzņēmums turpina pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektroapgādes infrastruktūru. Kopumā 2019.gadā plānots atjaunot vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas 1600 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 550 transformatoru apakšstacijas. Papildus paredzēts rekonstruēt Rīgas apakšstacijas “Jāņciems”, Dārzciema ielā, kas ir vislielākā apakšstacija Latvijā pēc elektroenerģijas patēriņa, “Mīlgrāvis”, Tvaika ielā, “Tec-1”, Viskaļu ielā un apakšstacijas “Auce”, “Aizpute”, “Jaunpiebalga”, “Valka”, kā arī pabeigt jaunās apakšstacijas “Skrunda” izbūvi. Papildus uzņēmums turpinās veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu un šogad visā Latvijā plānots attīrīt elektrolīniju trases no kokiem un krūmiem 3500 km garumā.

Investīcijas tiek ieguldītas pārdomāti un efektīvi. Iepriekšējos gados paveiktais dod rezultātu un operatīvie dati liecina, ka arī 2018. gadā elektroapgādes kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies. Vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam gadā pērn ir samazinājies par 13% – no 261 minūtes 2017.gadā, līdz 228 minūtēm 2018.gadā. Savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā samazinājās par 11% – no 2,8 līdz 2,5 reizēm. Elektrotīkls jāturpina atjaunot un uzturēt drošā tehniskā stāvoklī, jo vēl joprojām aptuveni 50% no elektrotīkla ir padomju laika mantojums, ar ko uzņēmumam jārēķinās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta plānoto remontu darbu metodēm un, lai samazinātu elektroapgādes pārtraukumu skaitu, šogad plānots uzsākt spriegumaktīvos darbus 20kV elektrotīklā. Tas nozīmē, ka arī vidējā sprieguma elektrotīklā atsevišķi plānotie remontu darbi tiks veikti, neatslēdzot klientiem elektroapgādi, kas paaugstinās klientu apmierinātību.

AS “Sadales tīkls” turpina iesākto darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kas noslēgsies 2022. gadā. Kopš darbības efektivitātes programmas paaugstināšanas uzsākšanas 2017.gadā jau ir slēgtas 480 darba vietas (no plānotajām 810), atbrīvotas 25 reģionālās bāzes, kā arī darbam nepieciešamo transportlīdzekļu skaits samazinājies par 160 vienībām. Uzņēmums turpina vērtēt, kā un kuros procesos vēl var uzlabot savu darbu. Ņemot vērā, ka elektrotīklu var uzraudzīt un vadīt no jebkuras vietas Latvijā, šogad AS “Sadales tīkls” uzsāks dispečervadības centru optimizāciju. Ja šobrīd Latvijā ir 7 dispečervadības centri, tad 2021.gadā tie būs tikai trīs. Šogad paredzēts apvienot Liepājas un Jelgavas dispečervadības centrus, samazinot izmaksas, kas nepieciešamas telpu nomai un uzturēšanai, gan optimizējot personāla skaitu, jo, pateicoties būtiski samazinātam bojājumu skaitam un elektrotīkla digitalizācijai, dispečeru darbs tiek pakāpeniski atslogots un virkni ar darbībām veic sistēma.

AS “Sadales tīkls” darbības efektivitātes paaugstināšanas programma norit veiksmīgi, ko apliecina pērn veiktās Valsts kontroles revīzija. 2018.gada nogalē paveikts apjomīgs darbs un visi Valsts kontroles atzinumā iekļautie ieteikumi jau ir ieviesti – noteikti vēl stingrāki transportlīdzekļu lietošanas kritēriji, pilnveidota transportlīdzekļu lietošanas kontroles un atskaišu sistēma, pilnveidoti transportlīdzekļu noslodzes kritēriji, pastiprināti tiek veikts specializētās tehnikas noslodzes monitorings un izstrādāts tehnikas ilgtermiņa nomaiņas plāns, uzlabots kapitālieguldījumu plānošanas process, darba samaksas jomā pārskatīts darbinieku vērtēšanas process u.c. Kopumā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma līdz 2022. gadam ļaus samazināt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas, kas savukārt dos šajā laikā saglabāt nemainīgu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu un turpināt darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai. Tas ir nozīmīgs ieguvums visai sabiedrībai, ņemot vērā cenu pieauguma inflāciju un vidējo darba algas pieaugumu valstī, savukārt biznesa klientiem tas ļauj stabili prognozēt izdevumus un plānot saimnieciskās darbības attīstību un investīcijas.