AS “Sadales tīkls” publicē akcionāra apstiprinātos 2020. gada finanšu rezultātus

Šodien publicēti elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" finanšu rezultāti par 2020. gadu, kas 30. martā apstiprināti akcionāra sapulcē. Pērn "Sadales tīkla" apgrozījums bijis 296,3 miljoni eiro – par 24,6 miljoniem mazāk nekā 2019. gadā. Uzņēmuma peļņa bijusi 22,1 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 2019. gadu tā samazinājusies par 7,3 miljoniem eiro jeb 24,8%. Galvenie faktori, kas pērn ietekmējuši uzņēmuma finanšu rādītājus, ir elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazinājums no 2020. gada 1. janvāra vidēji par 5,5%, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma apjoma lejupslīde par 3,8%, ko ietekmēja Covid-19 un siltie laikapstākļi gada sākumā.

Ieņēmumu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) samazinājums ir 19,5 miljoni eiro, un sasniegta EBITDA rentabilitāte 36,5% apmērā.

Neraugoties uz izaicinājumiem, “Sadales tīkls” 2020. gadā spēja uzlabot elektroapgādes drošuma un kvalitātes rādītājus, aktīvi turpināja viedo skaitītāju ieviešanas programmu, kā arī attīstīja inovatīvus infrastruktūras risinājumus un iesaistījās Eiropas mēroga energosistēmas IT platformas “OneNet” izveidē – projekts sākts pērn oktobrī un tā dalībniekiem trīs gadu laikā ir jāizstrādā prototips. Tāpat uzņēmums 2020. gadā turpināja aktualizēt sadzīves elektrodrošības tēmu, īstenojot informatīvas kampaņas.

Pieprasījums pēc sadales pakalpojuma  2020. gadā sasniedza 6286 GWh – par 247 GWh mazāk nekā pērn. Elektroenerģijas patēriņš pērn saruka visās lietotāju grupās, izņemot iedzīvotāju (mājsaimniecību) segmentu. Salīdzinot ar 2019. gadu, elektroenerģijas patēriņa apjoms, pamatā Covid-19 ietekmē, rūpniecības sektorā kritās par 8,9%, tirdzniecības un ēdināšanas sektorā par 7,4%, lauksaimniecības objektos par 2,2%, bet pārējo juridisko personu grupā, tostarp kultūras, sporta objektos un viesnīcās, – patēriņa apjoms mazinājās par 5,4%. Savukārt mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņš pērn pieauga par 4,1%, to galvenokārt ietekmējusi attālināta darba un attālinātu mācību norise.

Īstenojot elektrotīkla atjaunošanas un modernizācijas darbus, pērn, salīdzinot ar 2019. gadu, par vairāk nekā 1500 jeb 8,4% samazināts elektrotīkla bojājumu skaits. Attiecīgi, 2020. gadā samazināti sadales sistēmas vidējie elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma (SAIDI) un pārtraukumu skaita vienam lietotājam (SAIFI) rādītāji, salīdzinot ar gadu iepriekš. Sadales sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam pērn samazinājies par 27 minūtēm[1].

2020. gadā elektrotīklā uzstādīts 161 000 viedo skaitītāju, palielinot viedo skaitītāju īpatsvaru līdz 850 500 jeb kopumā viedie skaitītāji tika uzstādīti 77% klientu, un tie uzskaita vairāk nekā 90% kopējā elektroenerģijas patēriņa. Tāpat pērn vidējā sprieguma elektrolīnijās 100% ieviesta automātiskā bojājumu vietas lokalizācijas sistēma, kas ļauj ātrāk lokalizēt un novērst avārijas elektrotīklā.

Plašāks “Sadales tīkla” revidētais un akcionāra apstiprinātais finanšu pārskats par 2020. gadu pieejams šeit.

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir energoapgādes uzņēmums, kas nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi. AS “Sadales tīkls” vienīgais akcionārs ir AS “Latvenergo”.

[1] Salīdzinot ar gadu iepriekš, indikatora vērtību ietekmēja masveida bojājumu situācijas. Neskaitot masveida bojājumu situācijas, SAIDI rādītājs ir samazināts par 19 minūtēm.