AS “Sadales tīkls” sadarbībā ar Ekonomikas ministra izveidoto darba grupu piedāvā samazināt sistēmas pakalpojumu tarifus

AS “Sadales tīkls” īsteno vērienīgu darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu, kas elektrotīkla ilgtermiņa attīstības plāna ietvaros dod iespēju samazināt uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamos resursus un veikt izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos. Lai samazinātu iedzīvotājiem un uzņēmumiem maksājumus par elektroenerģiju, AS “Sadales tīkls” jau no aprīļa strādā Ekonomiskas ministra Ralfa Nemiro izveidotajā darba grupā un šodien iesniegs ministrijai plānu par iespējamo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu attiecināmās daļas samazināšanu par 10%, kas kopējo elektroenerģijas piegādes tarifu samazinātu līdz 8%.

AS “Sadales tīkls” veic darbības procesu optimizēšanu, kā arī, ņemot vērā darbības rezultātus, izstrādājis un ievieš darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, 2017.gadā uzsākot vērienīgu pārmaiņu procesu, kas ilgs līdz 2023.gadam. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas rezultāts būs būtisks uzņēmuma resursu samazinājums. Kopumā plānots slēgt 810 darba vietas, samazināt darba nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu par 407 vienībām, samazināt tehnisko bāzu skaitu, pilnveidot un uzlabot procesus, palielināt darbinieku mobilitāti, kas ļaus samazināt saimnieciskas darbības izmaksas par aptuveni 26 miljoniem eiro.

Darbības efektivitātes programmas rezultāti redzami jau šodien un gala rezultāts būs būtisks uzņēmuma resursu samazinājums, kas ļaus samazināt sistēmas pakalpojumu tarifus. Lai attiecinātu izmaksu samazinājuma iespaidu uz sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem un nodrošinātu zemāku tarifu klientiem pirms vēl visa efektivitātes programma ir realizēta, nepieciešamas izmaiņas nozari regulējošajos normatīvajos aktos. Tādēļ tuvākajā laikā AS “Sadales tīkls” vērsīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, ierosinot izmaiņas Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons: ”Mūsu realizētā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpinās, taču jau šobrīd varam visu sasniedzamo efektu no izmaksu optimizācijas novirzīt pakalpojumu tarifu samazināšanai. Tādēļ, vērtējot paveiktā darba rezultātus un darbības izmaksas, ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju centīsimies nonākt līdz izsvērtām izmaiņām nozares normatīvajos aktos. Būtiski ir atcerēties, ka izmaiņām jāstimulē elektroenerģijas patēriņš, lai veicinātu gan valsts ekonomikas izaugsmi, gan infrastruktūras noslogošanu.”

Lai samazinātu biznesa un mājsaimniecību klientu maksu par elektroenerģiju Latvijā, valstij piederošās enerģētikas kompānijas mērķa sasniegšanai veic izmaksu pārskatīšanu un optimizāciju. Līdz ar digitalizācijas realizāciju ir paaugstināta Latvenergo koncerna darbības efektivitāte, ļaujot samazināt darbinieku skaitu un nepieciešamos resursus, piemēram, transporta un nekustamā īpašuma jomā. Tādējādi to pakalpojumu izmaksu samazinājums, ko AS “Latvenergo” sniedz sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls”, sasniegs 10%.

Ekonomikas ministrijas izveidotās darba grupas ietvaros tiek meklēti risinājumi kopējo sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai par 10%. Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, un tajās ietilpst gan mātes sabiedrības AS “Latvenergo” sniegtie pakalpojumi, gan – aptuveni 25% apmērā – arī neatkarīgā pārvades operatora  AS  “Augstsprieguma tīkls”  pakalpojuma izmaksas.