AS “Sadales tīkls” šogad elektroapgādes drošuma paaugstināšanai atjaunos 1600 km elektrolīniju

Mērķtiecīgi un pārdomāti realizējot investīciju projektus, AS “Sadales tīkls” pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājis elektrotīkla bojājumu skaitu par 50%. Katru gadu uzņēmums īsteno vidēji 1200 projektu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroapgādi, ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīkla atjaunošanu Latvijā. Šogad elektrotīkla atjaunošanā uzņēmums plāno ieguldīt vairāk nekā 60 miljonus eiro, atjaunojot 1600 km elektrolīniju, 460 transformatoru apakšstaciju, kā arī veicot sadales elektroietaišu rekonstrukciju apakšstacijās “Jāņciems”, “Mīlgrāvis”, “TEC-1”, “Valka”, “Salacgrīva” un “Pļaviņas”.

Plānojot investīciju projektus un to tehniskos risinājumus, AS “Sadales tīkls” vērtē gan investīciju efektivitāti, gan ietekmi uz elektroapgādes drošumu un nepārtrauktību. Tas ļāvis būtiski samazināt elektrotīkla bojājumu skaitu, jau šobrīd sasniegt 2022. gadam izvirzītos mērķus elektroapgādes pārtraukumu ilguma un skaita samazināšanai, kā arī no 2020. gada 1. janvāra samazināt maksu par elektroenerģijas sadalīšanu klientiem vidēji par 8%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija savā jaunākajā pārskatā atzīst – elektroapgādes drošuma līmenis Latvijā pieaug, savukārt klientu serviss kļūst arvien ātrāks – gan atbildot uz klientu pieprasījumiem, gan informējot par plānotajiem elektroapgādes pārtraukumiem.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” plāno ik gadu investēt aptuveni 60 miljonus eiro, uzlabojot elektroapgādes drošuma un kvalitātes rādītājus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta sprieguma kvalitātes uzlabošanai. Investējot elektrotīklā, AS “Sadales tīkls” nodrošina klientiem kvalitatīvu pakalpojumu, drošību, kā arī zemākas elektrotīkla uzturēšanas izmaksas, jo tīkls tiek pasargāts no nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmes.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons: “Attīstoties viedajām tehnoloģijām, Latvijā arvien pieaug izpratne par kvalitatīvas un drošas elektroapgādes nozīmi gan sadzīvē, gan ikvienā tautsaimniecības jomā. Prognozes liecina, ka elektroenerģijas patēriņš nākotnē pieaugs, un mēs, “Sadales tīkls”, jau šobrīd izstrādājam nākamo desmit gadu attīstības plānu, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzībām atbilstošu energoapgādes infrastruktūru un inovatīvus pakalpojumus arī turpmāk.”

Plānots, ka 2020. gadā AS “Sadales tīkls” visā Latvijā atjaunos 1 600 km elektrolīniju un 420 transformatoru apakšstaciju. Viens no apjomīgākajiem investīciju projektiem ir Rīgas centra vēsturiskā elektrotīkla pārbūve, kas pakāpeniski tiek veikta kopš 2014. gada. Šā elektrotīkla sākotnējais kopgarums bija 191 km, nodrošinot elektroapgādi vairāk nekā 32 000 lietotāju, bet, uzsākot elektrotīkla rekonstrukciju 2014. gadā, ir atjaunoti jau 112 km. Šogad lielākie projekti tiek realizēti Aleksandra Čaka, Artilērijas, Lāčplēša, Elizabetes, Miera, Upes, Hospitāļu, Matīsa un Ausekļa ielā. Vēsturiskā elektrotīkla pārbūvi Rīgā plānots pabeigt līdz 2023. gadam. Detalizēta informācija par šogad plānotajiem elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem pieejama mājas lapas  www.sadalestikls.lv Digitālajā kartē.

Elektroapgādes drošumu būtiski paaugstinās sadales sistēmas elektroietaišu pārbūve apakšstacijās “Jāņciems”, “Mīlgrāvis”, “TEC-1”, “Valka”, “Salacgrīva” un “Pļaviņas”. Iekārtu rekonstrukcija nodrošinās iespēju klientiem izbūvēt jaunus elektrotīkla pieslēgumus vai palielināt jaudu, kā arī samazinās iekārtu ekspluatācijas izmaksas un elektroapgādes pārtraukumu laiku, kas nepieciešams iekārtu remontam. Savukārt darba efektivitātes paaugstināšanai šogad tiks izveidots vienots Austrumu dispečervadības centrs Aiviekstē, Madonas novadā, apvienojot esošos dispečeru centrus Daugavpilī un Aiviekstē, bet Rīgā – vienots Loģistikas centrs, apvienojot sešas reģionālās materiālu noliktavas.

Nepārtrauktu elektroapgādi palīdz nodrošināt viedās tehnoloģijas un risinājumi. Lai būtu iespēja elektrotīklu vadīt attālināti, samazinot elektroapgādes pārtraukumu laiku klientiem, papildus attālināti vadāmiem slēdžiem vidējā sprieguma elektrotīklā mērķtiecīgi tiek ieviesta automātiskā bojājuma vietas lokalizācijas sistēma, kas būtiski atslogos elektrotīkla dispečeru darbu. Turpinot viedā elektrotīkla attīstību, šogad atbilstoši izstrādātajam plānam plānots uzstādīt 150 000 viedos elektroenerģijas skaitītājus. Jau šobrīd 88% sadalītās elektroenerģijas tiek uzskaitīta ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem. Klienti novērtē viedā skaitītāja iespējas, jo tas ne vien veic patēriņa uzskaiti, bet nodrošina virkni papildu iespēju. Klientiem vairs nav jānodod skaitītāju rādījumi un ir iespēja apskatīt savu elektrības patēriņu pa stundām, savukārt AS “Sadales tīkls” var samazināt izmaksas, kas nepieciešamas skaitītāju apkalpošanai. Viedo skaitītāju ieviešana noslēgsies 2022.gadā.