AS “Sadales tīkls” strādā pie negaisa radītu elektroapgādes traucējumu novēršanas

Pērkona negaisa ietekmē valsts centrālajā un austrumu daļā ir reģistrēti vairāki elektrotīkla bojājumi. Šorīt ap plkst. 6:30 elektroapgāde traucēta aptuveni 7000 klientu. Plašākie elektroapgādes pārtraukumi pašlaik reģistrēti Madonas, Gulbenes un Alūksnes novadā, elektroapgāde traucēta arī Ogres, Apes, Viesītes, Cesvaines novadā. AS “Sadales tīkls” strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai naktī valsts centrālo un austrumu daļu sasniedza spēcīgi pērkona negaisi ar krasām vēja brāzmām, lietusgāzēm un krusu. Lielākais elektrotīkla bojājumu skaits tika reģistrēts aizvadītās nakts otrajā pusē, ap plkst.3:30, kad elektroapgāde vienlaikus tika traucēta vairāk nekā 13 500 “Sadales tīkla” klientu. Uzņēmuma operatīvā darba brigādes nekavējoties uzsāka bojājumu lokalizāciju un novēršanu, aptuveni triju stundu laikā atjaunojot elektroapgādi teju pusei klientu.

Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari, kā arī zibensizlādes laikā bojātie balsti un citi elektrotīkla elementi. Pašlaik un tuvākajās stundās negaisi vēl gaidāmi valsts dienvidaustrumu rajonos.

Uzņēmums nepārtraukti seko līdzi LVĢMC prognozēm un strādā pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Informējam, ka situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo elektrotīkla bojājumi tiek reģistrēti atbilstoši negaisa pārvietošanās ceļam, tādēļ var būt situācijas, kad pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa bojājums citā elektrolīnijas posmā.

“Sadales tīkls” uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, jo īpaši ir jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā! Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari, vai zemē ir redzams pārrauts elektrolīnijas vads. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112!

Negaisa laikā drošības noteikumi jāievēro arī lietojot personīgās elektroierīces. Ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no elektrotīkla! Zibensizlāde var radīt krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos, un šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu. Tāpēc nebūs pietiekami vien ar ierīces izslēgšanu – no strāvas avota jāatvieno arī tās vads. Ja īpašumā nav ierīkotas specializētās aizsardzības sistēmas, šādi jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, jo zibensizlādes vieta nav prognozējama, un rozetei pieslēgtas elektroierīces negaisa laikā var tikt bojātas, radot elektrotraumas riskus un materiālus zaudējumus. Īpaši bīstami ir, piemēram, negaisa laikā lietot kontaktligzdai pieslēgtu datoru un datoram pieslēgtas austiņas, jo zibensizlādes gadījumā elektriskā strāvā caur datoru un tālāk caur austiņām var skart arī cilvēka ķermeni, izraisot smagu vai pat letālu elektrotraumu. Latvijā diemžēl ir reģistrēti šādi nelaimes gadījumi.

Par rīcību elektroapgādes pārtraukuma situācijā

Ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms jāpārbauda savas mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus – tautā tā dēvētos “korķus” – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu. Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls varētu būt saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas “Sadales tīklā”, uzņēmums aicina apskatīt www.sadalestikls.lv pieejamo Digitālo karti, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētajā adresē jau ir reģistrēts, speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu klienti tiks informēti īsziņā vai e-pastā aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, “Sadales tīkls” aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Šādi vienmēr saņemsiet informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar jūsu mājokli vai uzņēmumu.