AS “Sadales tīkls” svētku brīvdienās pilnveidos uzņēmuma IT sistēmas

Lai nodrošinātu informācijas sistēmu veiktspēju un ātrus klientu apkalpošanas procesus arī turpmāk, svētku brīvdienu laikā, no 19. jūnija pulksten 19:00 līdz 22. jūnijam, AS “Sadales tīkls” pilnveidos uzņēmuma IT sistēmas.

Sistēmas uzlabojumi tiks veikti brīvdienās, lai pēc iespējas mazinātu neērtības klientiem ikdienas pakalpojumu saņemšanā.

Plānoto darbu laikā klientiem nebūs pieejams portāls e-st.lv, un klienti nesaņems operatīvo informāciju par elektrotīkla bojājumiem SMS vai e-pasta veidā. Nepieciešamības gadījumā informāciju par elektroapgādes pārtraukumiem klienti, kā ierasts, varēs saņemt, apmeklējot mājas lapā sadalestikls.lv esošo Digitālo karti vai zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Digitālā karte ir pieejama gan datorā, gan arī viedtālrunī.

IT sistēmu pilnveidošana neietekmēs uzņēmuma operatīvo darbu un bojājumu novēršanu.

Ņemot vērā, ka svētku brīvdienās daudzviet Latvijā gaidāms karsts laiks, ko pavadīs stipras pērkona lietusgāzes, AS “Sadales tīkls” paaugstinājusi personāla operatīvo gatavību un svētku dienās strādās pastiprinātā režīmā. Pērkona negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm var izraisīt elektrotīkla bojājumus, tādēļ uzņēmums aicina ievērot elektrodrošības noteikumus un rūpēties par savu elektroierīču drošību.

Ikvienam jābūt uzmanīgam elektrotīkla tuvumā, jo negaisa izlādes laikā var tikt bojāti gaisvadu elektrolīniju balsti, elektrolīnijas vados var iegāzties kāds vēja nolauzts koks vai ieķerties zari. Savukārt, ja ēka nav aprīkota ar zibens pārsprieguma aizsardzību, elektroierīces nedrīkst darbināt un tās jāatslēdz no elektrotīkla. Neatslēgtas elektroierīces negaisa laikā var tikt bojātas, radot papildu drošības riskus un materiālus zaudējumus. Piemēram, lai pasargātu televizoru, nepietiekami to izslēgt ar pulti – no strāvas avota jāatvieno arī televizora vads. Šādi būtu jārīkojas ar visām sadzīves elektroiekārtām, jo zibens izlādes vieta un ceļš nav prognozējams.

AS “Sadales tīkls” aicina svētku ugunskura vietas neveidot pie gaisvadu elektrolīnijām un, konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā, nekavējoties ziņot, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai 112.