AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” atklāj jaunu apakšstaciju Skrundā

Lai nodrošinātu Skrundas novadam kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi un nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, šodien, 7. jūnijā, AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” atklāja jauno  apakšstaciju “Skrunda”. Pateicoties pašvaldības atbalstam un izpratnei par jaunās apakšstacijas nepieciešamību, tās izbūve noritēja veiksmīgi un turpmāk apakšstacija nodrošinās elektroapgādi un elektrotīkla pieslēguma jaudu vairāk nekā 4 000 klientu.

Jaunās 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas „Skrunda” būvniecība tika uzsākta 2017. gadā un līdz šim elektroenerģijas piegādi Skrundas novada un pilsētas iedzīvotājiem, kā arī Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai – rehabilitācijas centram u.c., nodrošināja 1966. gadā izbūvētā 110/20 kV apakšstacija “Rudbārži”. Jaunās apakšstacijas izbūve bija ļoti rūpīgi pārdomāts projekts un tās izbūve bija iespējama, tikai pateicoties veiksmīgai AS “Sadales tīkls”, AS “Augstsprieguma tīkls” un Skrundas novada pašvaldības sadarbībai un vēlmei veicināt pašvaldības attīstību.

Rudbāržu apakšstacija, kas līdz šim bija galvenais elektroenerģijas apgādes objekts Skrundas novadā, nepārtraukti darbojās 50 gadus un šajā laikā gan apakšstacijas ēka, gan tajā uzstādītās iekārtas bija jau fiziski un morāli novecojušas un elektroenerģijas lietotāju prasību nodrošināšana prasīja lielākus uzņēmuma resursus. Mūsdienās klientu prasība ir nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde un, lai to nodrošinātu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija jaunas 110/20kV apakšstacijas izbūve tuvāk Skrundai, Raņķu pagastā, tādējādi tuvinot to slodžu centram. Līdz ar apakšstacijas “Skrunda” izbūvi ir mainījies elektrotīkla izvietojums, palielinājusies pieļaujamā elektrotīkla slodze un par 23 km samazinājies vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju garums, kas AS “Sadales tīkls” jāuztur un jāatjauno. Jaunā apakšstacija jau ir uzsākusi savu darbu, savukārt nokalpojusī apakšstacija „Rudbārži” šā gada laikā tiks demontēta.

AS “Sadales tīkls” attīstības direktors Jānis Kirkovalds: “Mūsu uzdevums ir nemainīgs – klientiem piegādāt kvalitatīvu elektroenerģiju un nodrošināt nepārtrauktu tās  piegādi, un apakšstacijas “Skrunda” izbūve ir noslēgums Skrundā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projektiem. Lai realizētu šo ieceri novada teritorijā atjaunojām un izbūvējām jaunas vidējā sprieguma elektrolīnijas 13 km garumā un šobrīd varam būt droši, ka spēsim jaunajiem klientiem nodrošināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, veicinot novada attīstību.”

AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Varis Boks: “Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir īstenots būtisks infrastruktūras objekts, kam ir būtiska nozīme efektīvākai un drošākai elektroapgādei. Savu laiku nokalpojusī apakšstacija Rudbāržos bija jāatjauno, izvērtējot iespējamos scenārijus, izvelējāmies būvēt jaunu apakšstaciju tuvāk patērētājiem, no kā ieguvēji būs visi – patērētājiem būs iespēja pieslēgt lielākas slodzes, savukārt AS “Sadales tīkls” samazināsies apkalpojamo vidējā sprieguma līniju garums un līdz ar to arī izmaksas.”

 Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece: “2019. gada 7. jūnijs ir vēsturiska diena Skrundas novadam. Diena, kad nospraustais mērķis ir sasniedzis reālu darbību. Līdz šim Skrundas novadu ar elektroenerģiju apgādāja 1966. gadā būvētā apakšstacija “Rudbārži”. Apakšstacijas „Skrunda” izbūve ir apliecinājums iespējām attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistīt investorus, nodrošināt elektroapgādes drošumu un kvalitāti visiem novada iedzīvotājiem.”

Apakšstacijai “Skrunda” pieslēgtā vidējā sprieguma elektrotīkla kopgarums ir 409 kilometri un no apakšstacijas elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta 4 325 pieslēgumiem. Kopumā Skrundas apakšstacijas izbūvē AS “Sadales tīkls” ieguldīja 2,5 miljonus eiro. Apakšstacijas darbus veica pilnsabiedrība “Merks Merko Infra”.