AS “Sadales tīkls” valdes locekles amatā apstiprina Kristīni Sarkani

AS "Sadales tīkls" padome valdes locekļa amatā apstiprinājusi Kristīni Sarkani. Amata pienākumus jaunā valdes locekle sāks pildīt 2021. gada 18. janvārī, un pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

K. Sarkane amatam izraudzīta atklātā konkursā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem kandidātu atlases procesu veica Nominācijas komisija, kuras sastāvā bija gan AS “Sadales tīkls” padomes locekļi, gan neatkarīgi eksperti. K. Sarkane ieguva lielāko punktu skaitu konkursa kopvērtējumā, un Nominācijas komisija pieņēma lēmumu virzīt AS “Sadales tīkls” padomei uz apstiprināšanu amatā viņas kandidatūru.

Līdz ar to no 2021. gada 18. janvāra “Sadales tīkla” valde strādās pilnā sastāvā. Jaunievēlētās valdes locekles atbildības jomas būs uzņēmuma finanšu vadība, iekšējās kontroles sistēmas pastāvīga pilnveide, iepirkumu procesu pārraudzība, preču loģistikas procesu vadība, kā arī juridiskās atbilstības kontrole.

Kristīnei Sarkanei ir ievērojama pieredze finanšu institūcijās un pārmaiņu procesa vadīšanā, strādājot vadošos amatos banku sektorā un infrastruktūras uzņēmumos. AS “Sadales tīkls” nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar Zaļā kursa ievadītajām pārmaiņām, kas prasīs pārdomātus un efektīvus risinājumus elektrotīkla un digitālās infrastruktūras pielāgošanai. Viņas līdzšinējā pieredze un motivācija, piesakoties šim amatam, lieliski papildinās  AS “Sadales tīkls” komandu, tādējādi veicinot uzņēmuma transformāciju un efektivitātes paaugstināšanu,” saka AS “Sadales tīkls” padomes priekšsēdētājs Kristaps Ločmelis.

K. Sarkanei ir 20 gadu pieredze finanšu vadībā, kas gūta, strādājot gan lielos starptautiskos, gan vietējos finanšu, IT&T un ražošanas uzņēmumos. K. Sarkane bijusi valdes locekle AS “Pirmais slēgtais pensiju fonds”, ieņēmusi vadošus amatus “Luminor” grupā, kur viņas vadībā tika veikta finanšu risku vadības pilnveide, ierobežotos termiņos izstrādājot un ieviešot regulēto pārskatu ietvaru, kas ļāva bankai noslēgt pārrobežu apvienošanās darījumu Baltijas valstīs. Pirms tam sešus gadus K. Sarkane strādājusi tehnoloģiju uzņēmumā “Lattelecom” (tagad “Tet”), kur iesaistījās biznesa procesu vadībā, vidējā termiņa stratēģijas izstrādē un ieviešanā, gūstot pieredzi uzņēmumā, kas darbojas regulētā vidē.

Iepriekš, no 2017. gada septembra,  AS “Sadales tīkls” valdes locekles amatu ar kompetenci finanšu jomā ieņēma Inga Āboliņa, kura, pieņemot jaunus profesionālos izaicinājumus, šo amatu atstāja 2020. gada augustā.

AS “Sadales tīkls” ir elektrības sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā miljonam klientu objektu un uztur elektrotīklu visā Latvijā gandrīz 93 000 kilometru kopgarumā.