AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons: Ārkārtas situācijā galvenais uzdevums ir nepārtraukta elektroapgāde klientiem

Valsts ārkārtas situācijā AS “Sadales tīkls” turpina operatīvo darbu, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi un visus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, vienlaikus pastiprināti pievēršot uzmanību darbinieku drošībai. Tāpat kā līdz šim uzņēmums palīdz klientiem un izglīto, lai dīkstāves laikā samazinātu maksājumus par sadales sistēmas pakalpojumiem, un martā AS “Sadales tīkls” ir saņēmusi no klientiem 544 pieteikumus elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai un atteikumus no pieslēgumiem.

Ikviena sadales sistēmas operatora tajā skaitā AS “Sadales tīkls” uzdevums ir nodrošināt klientiem nepārtrauktu elektroapgādi, neatkarīgi no tā, cik daudz klients patērē elektrību un cik liela pieslēguma jauda viņam ir nepieciešama. Elektroapgāde ir viens no vissvarīgākajiem resursiem, īpaši brīdī, kad ir krīze skārusi visu Latviju un daudziem darbs norit attālināti, izmantojot IT tehnoloģijas un energoresursus. Ņemot vērā, ka elektrotīkls ir kritiskā valsts infrastruktūra, AS “Sadales tīkls” turpina veikt svarīgākos elektrotīkla uzturēšanas, remontu un atjaunošanas darbus. Lai netraucētu attālināto darba un mācību procesu, plānotos darbus uzņēmums sāk pēc plkst. 12 un strādā tā, lai elektroapgādes pārtraukuma laiks nepārsniegtu piecas stundas.

Apkopojot informāciju par marta mēnesi, AS “Sadales tīkls” secina, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar 2019. gadu, šogad ir samazinājies par 5%. Vislielākais patēriņa kritumus vērojams juridisko personu segmentā, jo noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmē tirdzniecības, kultūras, sporta un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumus. Šāda tendence ir arī citās Eiropas valstīs, kur uzņēmējdarbība ir apstājusies. Lai gan elektroenerģijas patēriņa kritums samazinās arī AS “Sadales tīkls” ieņēmumus, tomēr uzņēmuma operatīvo darbu tas nedrīkst ietekmēt un plānotie darbi, kas saistīti ar drošu elektroapgādi, ir jāveic.

Šādā brīdī ļoti svarīga ir arī darbinieku drošība, kuri veic operatīvo darbu elektrotīklā un kurus, tāpat kā medicīnas personālu, nav iespējams aizvietot. Arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Čehijā, Nīderlandē, Ukrainā sadales sistēmas operatori turpina investīciju projektus, lai saglabātu elektrotīklu drošā tehniskā stāvoklī, bet darbs, kas ir saistīts ar vizīti pie klientiem, uz laiku ir atcelts. AS “Sadales tīkls” strādā 1957 darbinieki un, lai uzturētu augstākās pakāpes drošību, veiktas izmaiņas darba procesos, nodrošinot iespēju attālināti gan strādāt, gan organizēt sapulces. Attālinātais darbs tiek veiksmīgi īstenots, pateicoties uzņēmumā ieviestajām tehnoloģijām un  IT risinājumiem. Tehniskais personās darbu elektrotīklā veic, stingri ievērojot drošības un higiēnas pasākumus.

Savukārt klientiem visi AS “Sadales tīkls” pakalpojumi ir pieejami kā ierasts. Uzņēmums kļuvis par uzticamu padomdevēju, tādēļ ārkārtas situācijā aicina klientus izvērtēt visas iespējas, kā samazināt maksājumus par elektrību. Tāpat kā līdz šim klientiem ir iespēja gan patstāvīgi, gan arī uz laiku (līdz 9 mēnešiem) samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, lai samazinātu savus maksājumus dīkstāves laikā, gan atteikties no pieslēgumiem, kuri nākotnē nebūs nepieciešami. Klienti šīs iespējas izmanto un martā no klientiem saņemti 544 šādi pieteikumi, galvenokārt par pieslēgumiem, kuri nodrošina elektroapgādi viesnīcām, izklaides un kultūras vietām, sporta un tirdzniecības centriem. AS “Sadales tīkls” iesaka gan labākos risinājumus, gan instrumentus, lai aprēķinātu, cik pieslēguma jauda faktiski klientam šobrīd ir nepieciešama, piemēram, kalkulatoru mājas lapā www.sadalestikls.lv un klientu portālu www.e-st.lv, kur elektroniski var veikt visas nepieciešamās izmaiņas. Jāatzīmē, ka pieslēgumu jaudu pilnībā vai uz laiku samazina ne tikai tie klienti, kuru darbību ir skārusi krīze, bet arī tie klienti, kuri jau līdz šim vairakkārt ir aicināti vērtēt savu pieslēgumu efektivitāti, jo īpašumos nodrošinātā pieslēguma jauda pilnā apmērā netiek izmantota. Brīdī, kad uzņēmumi atsāks savu darbību, pieslēguma jauda pēc klienta pieprasījuma tiks atjaunota. Atbilstoši SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, klientiem, kuri līdz pieteikuma iesniegšanai savos īpašumos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu izmantoja efektīvi, par pieslēguma jaudas uzturēšanu un atjaunošanu nebūs jāmaksā. Tas ir veids kā AS “Sadales tīkls” var atbalstīt uzņēmējus un pēc ārkārtas situācijas atcelšanas veicināt tautsaimniecības attīstību. Sīkāk iepazīties ar piedāvātajiem risinājumiem var mājas lapā www.sadalestikls.lv.

AS “Sadales tīkls” turpina aktīvu darbu arī ārkārtas situācijas laikā, jo pienākums valstij un sabiedrībai nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi jāpilda bez atkāpēm un izņēmumiem. Par šo atbildību kārtējo reizi atgādināja arī spēcīgais vējš, kas šķērsoja valsti vakar, 2. aprīlī. Viss uzņēmuma operatīvais personāls veica darbu, lai pēc iespējas ātrāk novērstu elektrotīkla bojājumus un šodien no rīta gan skolēni, gan uzņēmumi varētu turpināt savas ikdienas gaitas. Ikviens var būt drošs, ka arī šajā krīzes situācijā uzņēmums nodrošinās nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi.