AS “Sadales tīkls” Ziemassvētku gaidīšanas laikā aicina ievērot elektrodrošības noteikumus

Ziemassvētku gaidīšanas laikā AS „Sadales tīkls” aicina pastiprināti ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus un darba vietas vai mājokļu dekorēšanai izmantot tikai drošus un pārbaudītus elektriskos svētku rotājumus. Īpaši svarīgi dažādu elektrisko svētku rotājumu tuvumā neatstāt bez uzraudzības bērnus, jo bērnam var rasties vēlēšanās svētku rotājumus apskatīt, pašam tos ieslēgt/izslēgt, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu.

Katru gadu elektrotraumas gūst gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie, kuras izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kad tiek izmantotas savu laiku jau nokalpojušas elektroierīces vai tās tiek lietotas neatbilstoši instrukcijai. Šogad lietotāju elektroietaisēs AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 52 elektrotraumu gadījumus (tajā skaitā 7 letālus gadījumus) un 14 cietušie ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

Elektrodrošības noteikumi jāievēro visu gadu, bet nereti tieši svētku gaidīšanas laikā iedzīvotāji pret drošības noteikumiem izturas paviršāk, apdraudot gan savu, gan citu cilvēku veselību un dzīvību. Šajā laikā svarīgi rūpēties par bērnu drošību, jo izmantotie elektriskie svētku rotājumi izraisa pastiprinātu bērnu interesi – bērniem rodas vēlēšanās svētku rotājumus apskatīt, tos ieslēgt/izslēgt, izskrūvēt no apgaismojuma virtenēm lampiņas vai citus dekoratīvos elementus, kas palielina risku gūt elektrotraumu. Vienīgā iespēja kā pasargāt bērnus no elektrotraumas ir rīkoties atbildīgi un ieslēgtu svētku rotājumu un dažādu elektroiekārtu tuvumā neatstāt bērnus bez uzraudzības, kā arī regulāri bērniem atgādināt elektrodrošības noteikumus.

Lai samazinātu elektrotraumu gadījumus, AS “Sadales tīkls” ir apkopojusi elektrodrošības padomus, kuri būtu jāņem vērā katram, kas plāno svētku noskaņās izrotāt mājokli vai organizēt pasākumu ārpus telpām.

 

Elektrodrošības padomi, izmantojot elektriskos svētku rotājumus

 

Kā pārliecināties, vai elektriskos svētku rotājumus var izvietot ārpus telpām?

Izvēloties elektriskos svētku rotājumus un apgaismojuma virtenes, jāpievērš uzmanība iekārtas marķējumam.  Iekārtas marķējums „IP” norāda, kādos apstākļos to var izmantot.

Par elektrisko rotājumu lietošanas apstākļiem norāda arī simbols „mājiņa” ar bultiņām. Ja bultiņas ir vērstas uz „mājiņas” iekšpusi, rotājumi un virtene paredzēta lietošanai telpās, bet, ja uz āru, rotājumus var izmantot arī dabā.

 

Elektrodrošības padomi, izmantojot pagarinātājus un elektroierīces ārpus telpām

 

Elektrodrošības padomi, izrotājot svētku egli

 

Kā rīkoties bīstamās situācijās?

Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, īpašumā ir notikusi avārija, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija –  vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis, tikai pēc tam var sekot īpašuma glābšanas pasākumi vai pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam! Katram – gan bērniem, gan pieaugušajiem – ir jāzina vieta savā īpašumā, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var pasargāt īpašumu no ugunsgrēka un izglābt cilvēka dzīvību!

Par bīstamām situācijām elektroapgādes infrastruktūras tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz bezmaksas diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112!