AST un “Sadales tīkls” iesaistās Eiropas mēroga energosistēmas IT platformas izveidē

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" kopā ar partneriem no 21 Eiropas valsts radīs vienotu IT platformu "OneNet". Tas spēs nodrošināt efektīvu kopējo elektroenerģijas tīklu vadību un elektrosistēmas stabilitāti, vienlaikus atbalstot arvien augstāku atjaunojamo energoresursu integrāciju kopējā elektroenerģijas ražošanas bilancē Eiropas mērogā. Kopējais projekta finansējums Eiropas mērogā ir 28 milj. eiro, no kuriem 22 milj. eiro ir piešķīrusi Eiropas Komisija.

Pēdējās desmitgadēs, pateicoties elektroenerģijas tirgus attīstībai, mainās vēsturisko energomonopolu ietekme uz elektroenerģijas tirgu – lielos elektroenerģijas ražotājus papildina daudzi mazi, pārsvarā neregulējami decentralizēti atjaunoto energoresursu avoti, un sistēmas operatoriem arvien grūtāk ir nodrošināt balansu starp elektroenerģijas ražošanu un patēriņu katrā konkrētā brīdī. “OneNet” mērķis ir izstrādāt IT platformu, kurā varēs darboties ikviens elektroenerģijas ražotājs vai patērētājs Eiropā un, atkarībā no konkrētā brīža situācijas, palielināt vai samazināt ražošanu (vai patēriņu), tādējādi nodrošinot nepieciešamo līdzsvaru sistēmā jeb sistēmas elastību Eiropas mērogā, vienlaikus gūstot ienākumus no šīm darbībām,” par projektu stāsta AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Ja salīdzinām elektroapgādes sistēmu ar asinsriti, tad šobrīd sistēma ir būvēta tā, ka no “sirds” – lielās ražotnes – elektrība pa pārvades un sadales sistēmu, sadaloties arvien sīkākos “asinsvados” jeb elektrotīklos, nonāk līdz lietotājiem. Līdz ar ražošanas decentralizāciju, “sirdis” jeb elektrības ražotnes sistēmā parādās arvien vairāk un dažādās vietās. Mums ir jāspēj šo elektroenerģijas plūsmu pēc nepieciešamības mainīt no vienas puses uz otru – atkarībā no tā, vai konkrētā brīdī klients elektrību ražo un nodod tīklā, vai patērē un attiecīgi saņem no tīkla. Sadales sistēmu nāksies  padarīt arvien viedāku, lai šīs plūsmas varētu efektīvi nodrošināt. Dalība “OneNet” projektā palīdzēs nodrošināt koordinētu un automatizētu elektroapgādes sistēmas operatoru savstarpējo sadarbību un veicinās inovatīvu tīkla pakalpojumu attīstību. Tas ir ļoti būtiski, domājot par efektīvu energosistēmas darbību nākotnē,” pauž “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

“OneNet” projekta ietvarā attīstītie inovatīvie risinājumi tiks demonstrēti četros Eiropas reģionos, katrā reģionā izvirzot savus darba uzdevumus. Latvijas elektroenerģijas sistēmas operatori kopā ar partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Īrijas ir iesaistīti Ziemeļu demonstrācijas reģionā. Ziemeļu demonstrācijas reģionā tiks izstrādāts un demonstrēts IT risinājums “Vienota elastības platforma”, lai veicinātu sistēmā un tirgū pieejamo elastības produktu koordinētu iesaisti un to pārdomātu integrāciju energosistēmā ar mērķi nodrošināt efektīvu sistēmas resursu iesaisti elektrosistēmas stabilitātes nodrošināšanā tādā līmenī, lai gala rezultāts būtu finansiāli saistošs un motivējošs elastības resursu īpašniekiem un sistēmas dalībnieki to izmantotu.

Projekts darbu uzsāks 2020. gada oktobrī un tā dalībniekiem trīs gadu laikā ir jāizstrādā sistēmas prototips.