AS "Augstsprieguma tīkls" pārbaudīs jaunuzbūvētā vēja parka Tārgalē noturību pret bojājumiem

Nodrošinot elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un noturību pret bojājumiem, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veiks vēja parka pārbaudi, mākslīgi izraisot īsslēgumu līdz 0.25 sekundēm 110 kilovoltu (kV) pārvades tīklā pie apakšstacijas Tārgalē. Pārbaude, atkarībā no vēja ātruma notiks kādā no naktīm laika periodā no 3. augusta līdz 8. augustam, laikā starp plkst.22:00 un 6:00.

"Pārbaudes laikā patērētāji var pamanīt īslaicīgu, dažas sekundes desmitdaļas ilgu sprieguma pazemināšanos. Līdzīgas sprieguma svārstības elektrotīklā rodas, notiekot arī bojājumu izraisītiem īsslēgumiem. Prognozējam, ka vairāk ietekmēti var tikt patērētāji Kurzemē, citās Latvijas daļās nozīmīga ietekme nav sagaidāma. Lai samazinātu pārbaudes ietekmi uz elektrotīkla darbību, AST mainīs pārvades tīkla konfigurāciju un pārbaudi veiks nakts laikā, " plašāk stāsta AST Dispečeru dienesta vecākais elektroinženieris Jurijs Siliņēvičs.

Lai veiksmīgi noritētu pārbaude, nepieciešams, lai vēja parks darbotos noteiktā režīmā, kas ir atkarīgs no vēja ātruma. Savukārt vēja ātrumu ir iespējams prognozēt tikai īstermiņā. Līdz ar to precīzu pārbaudes laiku būs iespējams pateikt atkarībā no laikapstākļiem tikai konkrētā dienā, par ko AST informēs atsevišķi. Aktuālajai informācijai iespējams sekot līdzi AST sociālo tīklu kontos.

Tā kā elektroiekārtas pārbaudes laikā sagaidāms īslaicīgs (līdz 0.25 sekundēm) sprieguma iekritums, primāti skarot Latvijas elektrotīkla rietumu daļu, pārbaudes periodā sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" sekos līdzi notikumiem, pēc nepieciešamības operatīvi reaģējot uz neplānotiem elektroapgādes traucējumiem savā tīklā.

Par pārbaudes veikšanu AST ir informējis arī citus pie pārvades sistēmas pieslēgtos sadales sistēmas operatorus, lietotājus un ražotājus.

Lai gan pārbaudes laikā prognozētas sprieguma svārstības, kādas iespējamas arī tīkla darbībā ikdienas režīmā, "Sadales tīkls" aicina uzņēmumus, kam svarīgs nepārtraukts ražošanas process un kas izmanto īpaši jutīgas rūpnieciskās iekārtas, izvērtēt papildu aizsardzības iespējas gan vēja parka pārbaudes laikā, gan arī ilgtermiņā, tostarp:

•             pastiprināti sekot līdzi iekārtu darbībai plānotu atslēgumu vai sprieguma svārstību situācijās;

•             īpaši jutīgas iekārtas, kurām pat īslaicīgs barošanas pārrāvums var radīt bojājumus vai datu zaudēšanu, aprīkot ar nepārtrauktās barošanas papildiekārtām jeb UPS;

•             ja ir ierīkoti autonomie ģeneratori, veikt regulāras to apkopes un pirms plānotiem atslēgumiem vai sprieguma svārstībām atkārtoti pārliecināties par to gatavību darbam;

•             apdrošināt iekārtas pret elektroapgādes pārtraukumu vai sprieguma svārstību radītajiem bojājumiem, tādējādi izvairoties no iespējamiem zaudējumiem.

Elektroiekārtas pārbaude ir nepieciešama, lai izpildītu "Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē" 4. pielikumā noteiktās prasības par obligātajām pārbaudēm pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai. Lai kopumā nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti, nepieciešams veikt jaunu sistēmas dalībnieku bojājumnoturības pārbaudi.