Covid-19 būtiski ietekmējis elektroenerģijas patēriņu Latvijā

2020. gada deviņos mēnešos elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" apgrozījums ir sasniedzis 218,7 miljonus eiro, kas ir par aptuveni 8 % mazāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Apgrozījuma kritumu ietekmēja elektroenerģijas patēriņa sarukums silto laikapstākļu un, jo īpaši, Covid-19 izplatības rezultātā pieņemto ierobežojumu ietekmē, kā arī elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājums no šī gada janvāra. Jāuzsver, ka patēriņa samazinājums noticis visās lietotāju grupās, atskaitot mājsaimniecības, kur elektrības patēriņš ir pieaudzis.

Salīdzinot ar gadu iepriekš, sadalītās elektroenerģijas apjoms samazinājies par 214 GWh jeb 4,4 %, sasniedzot 4624 GWh. Elektroenerģijas patēriņš sarucis visās lietotāju grupās, izņemot iedzīvotāju segmentu. Lielākais patēriņa samazinājums vērojams rūpniecības sektorā – par 9,2 %[1]. Lietotāju grupā, kas neietver rūpniecību – birojos, kultūras, sporta objektos, viesnīcās u.c. – patēriņa apjoms ir krities par 5,9 %,  tirdzniecības un ēdināšanas sektorā – par 7,3 % un lauksaimniecības objektos – par 3,1 %. Turpretī mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņš ir pieaudzis par 2,7 % – galvenokārt biznesa darbības samazināšanās, dīkstāves, attālināta darba un mācību norises ietekmē.

2020. gadu uzsākām ar sadales sistēmas pakalpojumu tarifa samazinājumu, uz ko iepriekš mērķtiecīgi gājām, un bijām gatavi, kas tas radīs ietekmi uz apgrozījumu. Vislielākie šī gada izaicinājumi, protams, ir saistīti ar koronavīrusa krīzi, kas ietekmējusi ikvienu nozari un arī “Sadales tīkla” darbību. Neatkarīgi no ārējiem apstākļiem turpinām īstenot iepriekš ieplānotos investīciju projektus, kas saistīti ar elektrotīkla modernizāciju. Šie darbi nav atliekami, jo kvalitatīvas un drošas elektroapgādes nodrošināšana ir mūsu pamatfunkcija. Arī nākotnē sadales sistēmas modernizācijā būs nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus, lai to pakārtotu nākotnes tendencēm un izkliedētajai ģenerācijai, ko veicinās atjaunīgo resursu izmantojums elektrības ražošanā. Ceram uz iespēju piesaistīt Eiropas finansējumu, jo ir svarīgi nepieļaut pakalpojumu tarifa kāpumu,” esošo situāciju analizē un nākotnes plānus iezīmē Sandis Jansons, AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs.

Lai celtu elektroapgādes kvalitāti, šogad atjaunotas elektrolīnijas vairāk nekā 1100 km garumā. Tāpat vidējā sprieguma elektrolīnijās šogad 100 % ieviesta automātiskā bojājumu vietas lokalizācijas sistēma, kas uzņēmuma speciālistiem ļauj daudz efektīvāk un ātrāk identificēt un novērst elektrotīkla bojājumus. Turpinājās arī viedo elektroenerģijas skaitītāju nomaiņas programma. Kopējais klientiem uzstādīto viedo skaitītāju apjoms gada deviņos mēnešos sasniedzis 833,2 tūkstošus jeb 74 % no kopējā “Sadales tīkla” klientu elektroenerģijas skaitītāju apjoma, nodrošinot, ka jau 90 % no klientu patēriņa tiek uzskaitīti ar attālināti nolasāmiem skaitītājiem.

 

[1] Ietekmi radījusi klientu ražošanas objektu pārslēgšana pie augstsprieguma elektrotīkla.