Dienas laikā elektroapgāde atjaunota 22 000 klientu

Spēcīgais vējš, kas šodien šķērsoja valsts teritoriju, lielākos elektrotīkla bojājumus izraisīja Latgalē. Kopumā plašās spēcīgā vēja darbības zonas dēļ un reģistrētajiem tehnoloģiskajiem  traucējumiem AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīklā vēja kulminācijas brīdī ap plkst. 15.45 īslaicīgi elektroapgādes traucējumi bija aptuveni 25 000 klientu visā Latvijā. Pateicoties iepriekšējai gatavībai un operatīvā personāla darbam, lielākai daļai elektroapgāde atjaunota klientu dažu stundu laikā un šovakar ap plkst. 21 elektroapgādes traucējumi vēl ir ap 2500 klientu. AS “Sadales tīkls” dienas laikā novērsa vairāk nekā 300 elektrotīkla bojājumus un turpina darbu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu klientiem elektroapgādi.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: “Atbilstoši meteorologu prognozēm bijām gatavi novērst iespējamos elektrotīkla bojājumus. Bojājumu novēršanā kopumā ir iesaistītas 214 brigādes ar 552 elektromontieriem un visas specializētās tehnikas vienības, tādēļ elektroapgādes atjaunošana norit veiksmīgi. Dienas laikā novērsām vairāk nekā 300 elektrotīkla bojājumus un, lai atjaunotu klientiem elektroapgādi, turpināsim strādāt arī diennakts tumšajā laikā. Naktī, sliktas redzamības apstākļos, veikt darbu elektrotīkla tuvumā ir apgrūtinoši un bīstami, tādēļ maksimāli veicam pārslēgumus elektrotīklā, lai nodrošinātu elektroapgādi no elektrolīnijām, kuras nav bojātas. Darbus pie bojājumiem, ko nevarēsim novērst nakts laikā, atsāksim agri no rīta.”

Ja klienti ir saņēmuši īsziņu vai e-pastu ar informāciju par elektroapgādes pārtraukumu, AS “Sadales tīkls” aicina nenoslogot bojājumu pieteikšanas tālruni, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās. Tāpat aktuālā informācija par elektroapgādes pārtraukumiem ir pieejama mājas lapas www.sadalestikls.lv Digitālajā kartē. AS “Sadales tīkls” pirms bojājumu pieteikšanas aicina pārbaudīt drošinātājus, jo nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar automātslēdža vai ievada drošinātāja ieslēgšanu.

Elektrotīkla bojājumus galvenokārt izraisīja spēcīgā vēja ietekmē elektrolīniju vados iegāzti koki un ieķērušies koku zari, kas pārrāva elektrolīniju vadus un bojāja balstus. Elektrotīkla bojājumu novēršanas darbs turpināsies arī diennakts tumšajā laikā un rīt. Vētras skartajos novados ir gaidāma nepatstāvīga elektroapgāde, jo elektrotīkla dispečeri aktīvi veiks pārslēgumus elektrotīklā, lai pēc iespējas drīzāk atjaunotu klientu elektroapgādi, un tiks veikts tehniski sarežģīts un laikietilpīgs darbs kā nogāzto koku zāģēšana, trūkušo vadu savienošana un elektrolīniju balstu nomaiņa. Daudzviet elektrotīkls bojāts mežos un purvainās vietās, kur darbs ar specializēto tehniku ir apgrūtinošs.

AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem gaisvadu elektrolīniju tuvumā un par bīstamām situācijām elektrotīkla tuvumā informēt AS “Sadales tīkls” vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot pa tālruni 8404 vai 112.