Divu gadu laikā elektrotīkla pieslēguma jaudu klienti pārskatīja 50 000 pieslēgumu

Izvērtēt savos objektos faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, AS “Sadales tīkls” klientus aicina jau kopš 2016.gada, kad tika mainīta sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūra. Divu gadu laikā AS “Sadales tīkls” ir saņēmusi no klientiem aptuveni 50 000 pieteikumu elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai un klientu aktivitāte turpinās joprojām. Veicot noteiktas darbības – izvērtējot savu elektroenerģijas patēriņu, elektroiekārtu darbību, mainot tehnoloģiskos procesus, kā arī iesniedzot pieteikumu pieslēguma jaudas samazināšanai, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju.

Ar aicinājumu izvērtēt savos objektos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu un nepieciešamības gadījumā to samazināt AS “Sadales tīkls” vēršas pie klientiem jau no 2016.gada. Arī šobrīd uzņēmums turpina sniegt konsultācijas klientiem, regulāri tikties ar uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldībām, lai skaidrotu par jaunā obligātās iepirkumu komponentes (OIK) finansēšanas modeļa ietekmi uz kopējām izmaksām par  elektroenerģiju un iespējām izmaksas samazināt. Par OIK izmaiņām mājsaimniecību klientus atbilstoši elektroenerģijas tirgus darbības modelim informēja elektroenerģijas tirgotāji, savukārt AS “Sadales tīkls” informāciju par gaidāmajām izmaiņām un aicinājumu izvērtēt elektrotīkla pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti nosūtīja tiem juridiskajiem klientiem, kuru informēšanu neveic elektroenerģijas tirgotāji. Uzņēmuma speciālisti turpina sniegt individuālas konsultācijas uzņēmumiem, pašvaldībām un organizācijām, kā arī vairakkārt tikās gan ar Zemkopības ministriju, Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padomi, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, namu apsaimniekotājiem u.c. ieinteresētajām pusēm. Klienti vērtē savos objektos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu, kā arī to, vai elektrotīkla pieslēgums viņiem nākotnē būs nepieciešams, jo, efektīvi lietojot pieslēguma jaudu, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Kopumā klienti elektrotīkla pieslēguma jaudu pārskatīja aptuveni 50 tūkst. pieslēgumos, tajā skaitā 1 102 pieteikumi saņemti no lauksaimniecības uzņēmumiem. Arī šobrīd ik nedēļu AS “Sadales tīkls” saņem vidēji 160 klientu pieteikumus.

 

Līdzsvarotā sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūra stājās spēkā 2016.gada 1.augustā, bet, lai klienti būtu droši un pārliecināti par savam pieslēgumam faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, AS “Sadales tīkls” līdz pat 2017. gada 31.jūlijam nodrošināja klientiem iespēju samazināto elektrotīkla pieslēguma jaudu bez maksas atjaunot sākotnējā apjomā. Tas ļāva klientiem gada garumā izvērtēt elektroenerģijas patēriņu un elektrības lietošanas paradumus, veikt aprēķinus, pārskatīt elektroiekārtu darbības laikus, kā arī mainīt ražošanas procesus, lai atrastu efektīvāko risinājumu. Gada laikā šādu iespēju izmantoja 1 473 objektu īpašnieki, no kuriem 40 ir lauksaimniecības objektu īpašnieki, kas apliecina to, ka,  arī samazinot elektrotīkla pieslēguma jaudu, lauksaimnieki var pilnvērtīgi turpināt savu darbu.

 

AS “Sadales tīkls” klientiem iesaka vairākas iespējas, kā efektīvi lietot elektrotīkla pieslēguma jaudu.