E-informētība vienkāršo AS “Sadales tīkls” klientu ikdienu

Lai ātri un ērti uzzinātu visu aktuālo par elektrības piegādi, kas īpaši svarīgi ir dažādu dabas untumu laikā rudens un ziemas sezonā, AS “Sadales tīkls” rosina klientus atbildīgi izturēties pret ārkārtas situācijām elektrotīklā, kā arī atjaunot savu kontaktinformāciju uzņēmuma e-vidē.

Apzinoties, cik būtiska 21. gadsimtā ir elektrības pieejamība gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējdarbībai un rūpējoties, lai ikviens klients laikus varētu plānot savu darbību un rēķināties ar aktuālajiem notikumiem viņa elektrotīklā, AS “Sadales tīkls” ir e-vidē izveidojis daudzfunkcionālu darbu karti, kurā atzīmēti plānotie un arī neplānotie elektrības padeves atslēgumi, trašu tīrīšanas darbu vietas, aktuālie un paredzamie investīciju projektu plāni gan pilsētās un reģionos, gan konkrētā adresē. Lai jebkurā laikā noskaidrotu īpašumam būtisku informāciju, atliek tikai ievadīt meklētājā šī īpašuma adresi. Dati atjaunojas ik pēc 15 minūtēm, un ļauj klientiem vienkārši un ērti iegūtu operatīvo informāciju par savu īpašumu. Karte, kuras ērtumu augsti novērtējusi liela daļa klientu, pieejama mājaslapā sadalestikls.lv.

Klientu ērtībām AS “Sadales tīkls” ir izveidojis arī individuālu apziņošanas sistēmu, kuras ietvaros ikvienam klientam ir iespēja izvēlēties sev ērtāko elektronisko operatīvās informācijas saņemšanas kanālu – SMS un/vai e-pastu. Īpaši būtiska ātra informācijas pieejamība SMS formā ir tieši ārkārtas situācijās, piemēram, kad atgadījies kāds neplānots, iespējams dabas stihijas izraisīts, elektrības padeves pārtraukums un aktuāls ir jautājums, cik ilgā laikā bojājums tiks novērsts un elektroapgāde atjaunota.

Lai pilnvērtīgi izmantotu šo operatīvo bezmaksas apziņošanas pakalpojumu, AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu doties uz uzņēmuma klientu portālu e-st.lv un reģistrēt vai atjaunot savu kontaktinformāciju (mobilā tālruņa numuru, e-pastu). Klienti, kas ikdienā e-vidi neizmanto, vienoties par operatīvās informācijas saņemšanas kanālu var, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403. Tas aizņems vien pāris minūšu laika, bet ļaus ikvienam būt vienmēr informētam par visu aktuālo mājokļa vai uzņēmuma elektrotīklā.

Rūpējoties par iespējami kvalitatīvu un nepārtrauktu elektrības piegādi gandrīz vienam miljonam klientu, AS “Sadales tīkls” uztur elektroenerģijas sadales tīklus, kuru kopējais garums pārsniedz 94 000 kilometru un kas aptver 99% valsts teritorijas. Lai mazinātu neplānoto bojājumu skaitu, AS “Sadales tīkls” pastāvīgi veic plānveida remontdarbus un rekonstrukcijas elektrotīklā. Rudens un ziemas sezonā, kad vēja un biezas sniega segas ietekmē lūst zari un koki, īpaši būtiska ir elektrolīniju trašu un aizsargjoslu drošība. Lai uzlabotu elektropiegādes kvalitāti, viena gada laikā AS “Sadales tīkls” veic tīrīšanu trasēs un aizsargjoslās, kuru kopējais garums pārsniedz 3500 kilometrus.

Patiesi novērtējam mūsu klientu ieinteresētību un augsto atbildības sajūtu, ziņojot par pamanītajiem situācijām, kad varētu būt radies kāds vēl nepamanīts elektrotīklu bojājums. Arī turpmāk aicinām pieteikt bojājumus, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8404.