Eksperti: Attīstot videi draudzīgu energoapgādi, nozarē nepieciešama koordinēta sadarbība

Līdz ar virzību uz videi draudzīgāku energoapgādi, elektroenerģijas pārvades un sadales infrastruktūras modernizācija kļūst par priekšnosacījumu Eiropas un Latvijas klimatneitralitātes starpmērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam un vēlāk. Lai šie procesi noritētu savstarpēji koordinēti, bez paralēlām investīcijām un papildu ietekmes uz sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, nepieciešams attīstīt efektīvu un koordinētu sadarbību starp nozaru ministrijām un elektroapgādes operatoriem, šodien pirmajā energoapgādes inovāciju forumā "AC/DC Tech" atzina eksperti.

Eiropas Zaļā kursa politika nosaka, ka Eiropai līdz 2050. gadam jākļūst par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu – jāpanāk, ka CO2 emisijas sasniedz nulles līmeni. Eiropas mēroga politikas rekomendācijas elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu modernizācijai ietver aicinājumu vērtēt jebkuru plānoto tīkla investīciju ietekmi uz Eiropas klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, kā arī regulatoriem tarifu metodoloģijā iekļaut arī izmaksas par operatoriem nepieciešamajām tīkla inovācijām, tostarp viedo skaitītāju ieviešana, reāllaika datu monitorings un analīze, tehnoloģiskie risinājumi izkliedētās ģenerācijas elektrības plūsmu pārvaldībai un citi.

Latvija elektroenerģijas ražošanā jau šobrīd  ir zaļa valsts, bet līdz 2050. gadam mums priekšā ir liels darbs – jāturpina paaugstināt atjaunīgās enerģijas īpatsvars, jo īpaši jāiesaista mājsaimniecības kā zaļās elektroenerģijas ražotāji, kā arī daudznozaru mazie un vidējie uzņēmēji. Virzoties uz videi draudzīgāku energoapgādi, pieaug elektroapgādes pārvades un sadales operatoru loma, un infrastruktūras modernizācija kļūst par priekšnosacījumu Eiropas un nacionālo klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai. Tāpēc valstiskā līmenī ir nepieciešama koordinēta informācijas apmaiņa un attīstības projektu un resursu plānošana, izvairoties no paralēlām investīcijām infrastruktūrā, lai nepaaugstinātu tarifa izmaksas klientiem,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Līdz ar zaļo inovāciju apjoma palielināšanos “Sadales tīklam” kā sadales operatoram parādās jauna funkcija – elektroenerģijas akumulēšana un divu virzienu elektrības plūsmas vadība. Nodrošinām iespēju mājsaimniecībām un uzņēmumiem izvietot saules paneļus un ražot elektrību gan pašpatēriņam, gan arī dalīties ar to, bet, kad laikapstākļi nav enerģijas ražošanai labvēlīgi, – saņemt elektroenerģiju no tīkla ierastajā veidā. Tiesa, lai būtu iespēja šo zaļo ražošanu un dalīšanos attīstīt vēl plašāk, sadales sistēma ir jāpielāgo, jāmodernizē un jāpadara viedāka. Spēcīgs un uzticams sadales operators mūsdienās vairs nenozīmē tikai resnākus vadus un kabeļus, tā ir vieda tīkla vadība, datu pārvaldība un analītika. Tam vajadzīgas gan zināšanas, gan resursi, gan izpratne sabiedrībā, kā arī, protams, – efektīva visu iesaistīto pušu sadarbība,” skaidro “Sadales tīkla” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Sandis Jansons.

Par forumu “AC/DC Tech”: Tas ir Latvijā pirmais energoapgādes inovāciju forums, ko organizē “Sadales tīkls” ar mērķi veidot dialogu par nozares transformāciju ar lēmumu pieņēmējiem, nozares ekspertiem, tirgus dalībniekiem un jaunuzņēmumiem, kā arī informēt plašāku sabiedrību par izaicinājumiem un tuvākajos gados gaidāmajām izmaiņām elektroapgādes jomā. Forums iecerēts kā gadskārtējs nozares notikums, aktualizējot un attīstot apspriežamo tematu klāstu.