Elektroenerģijas sistēmas operatori rīko elastības platformas onenet semināru

Lai informētu par izstrādātās elastības platformas OneNet prototipu, kā arī par iespēju piedalīties risinājuma pilnveidošanā, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" un sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" 2022. gada 10. novembrī no plkst. 10.00 līdz 11.00 aicina ieinteresētās puses piedalīties tiešsaistes seminārā.

Elastības platformas OneNet prototips tiek izstrādāts, sadarbojoties Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas elektroenerģijas sistēmas operatoriem. Risinājums ir viens no projekta OneNet ietvaros veidotajiem konceptiem, kas sniegtu rīkus sistēmas operatoriem ikdienas izaicinājumos uzturēt stabilu energosistēmas darbību ar lielu atjaunīgo energoresursu ģenerācijas īpatsvaru un izkliedētu mazjaudas resursu darbību elektroenerģijas tirgū. Tas atbalstīs sistēmas operatorus ar savstarpēju pārvades-sadales tīkla līmeņu koordinētu darbību, kuras mērķis ir novērst tīkla pārslodzi. Tāpat radītais risinājums ļaus optimizēt pieejamo sistēmas resursu pielietojumu palīgpakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā abu sistēmas operatoru palīgpakalpojuma nepieciešamību un risinot to vienoti, rezultātā nodrošinot efektīvu pieejamo sistēmas resursu izlietojumu. Tādējādi Baltijas sistēmas operatoriem risinājums palīdzētu uzturēt stabilu energosistēmas darbību pēc sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas sistēmu un palīgpakalpojumos izmantot plašāku sistēmas resursu klāstu. Semināra noslēgumā "Augstsprieguma tīkls" un "Sadales tīkls" aicinās pakalpojuma sniedzējus 2023. gada laikā piedalīties elastības platformas OneNet testēšanā un pilnveidošanā, gūstot ieskatu potenciālā nākotnes risinājuma tapšanā un sniedzot atsauksmes pēc platformas izmēģināšanas.


Reģistrēties semināram!

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 957739