Elektrotīkla pieslēguma izbūve kļūst par ērtu, vienkāršu un ikvienam pieejamu pakalpojumu

Elektrotīkla pieslēguma izbūve kļūst par ērtu, vienkāršu un ikvienam pieejamu pakalpojumu. Klientu ērtībām ir veikti nozīmīgi uzlabojumi AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv, kur klienti var attālināti iesniegt dokumentus un veikt visas ar pieslēguma izbūvi saistītās darbības. Savukārt, lai pieslēguma izbūves laiks būtu pat trīs reizes ātrāks, AS “Sadales tīkls” klientiem piedāvā arī pilna servisa pakalpojumu, veicot visas darbības un izstrādājot būvprojektu klienta vietā.

Mūsdienīga sadarbība ar klientu – www.e-st.lv

Elektrotīkla pieslēguma izbūve ir pakalpojums, ar ko klients visbiežāk saskaras tikai vienu reizi mūžā, tādēļ AS “Sadales tīkls” pilnveido uzņēmuma darbības procesus un izmanto visas iespējas, kuras pakalpojuma vienkāršošanai piedāvā gan normatīvie akti, gan digitālās tehnoloģijas un risinājumi. Jau šobrīd mājsaimniecību klienti visas ar elektrotīkla pieslēgumu saistītās darbības var veikt elektroniski klientu portālā www.e-st.lv – saņemt un izdrukāt tehniskos noteikumus, parakstīt pieslēguma līgumu, apmaksāt rēķinu, iesniegt dokumentus, kā arī sekot sava pieslēguma izbūves procesam, un AS “Sadales tīkls” turpina meklēt risinājumus, lai šā gada laikā elektronisku dokumentu apriti nodrošinātu arī uzņēmumiem un organizācijām. Izmantojot iespēju ietaupīt savu laiku un operatīvi saņemt visu nepieciešamo informāciju, pērn ar pieslēguma izbūvi saistītās darbības portālā veica 75% klientu. Klientu aktivitāte vienlaikus paaugstina AS “Sadales tīkls” darba efektivitāti, jo dokumentu apstrāde notiek elektroniski un klienti paši var apskatīties informāciju par pieslēguma izbūves procesa gaitu. Lai arī citu uzņēmuma pakalpojumu pieteikšana klientiem kļūtu vēl ērtāka un vienkāršāka, sākot ar 1.februāri, klientu portālā ir ieviesta elektroniska 16 pakalpojumu pieteikšanas forma, kuru izmantojot, klienti, viņu pilnvarotās personas kā arī uzņēmumu vadītāji var ērti pieteikt nepieciešamo pakalpojumu.

 

Pilna servisa pakalpojums – vienkārša un ātra elektrotīkla pieslēguma izbūve

Klienti vēlas, lai elektrotīkla pieslēguma izbūvi AS “Sadales tīkls” veiktu pēc iespējas ātrāk, tomēr kopējo pieslēguma izbūves laiku galvenokārt ietekmē tieši paša klienta veicamo darbību laiks un būvprojekta izstrāde. Lai samazinātu šos elektrotīkla pieslēguma izbūves procesa posmus, AS “Sadales tīkls” ir atradusi risinājumu, kā pieslēgumu klientiem izbūvēt vienkāršāk un līdz pat trim reizēm ātrāk. Piedāvājot pieslēguma izbūves pilna servisa pakalpojumu, AS “Sadales tīkls” visas ar pieslēguma izbūvi saistītās darbības, tajā skaitā būvprojekta (tehniskās shēmas) izstrādi, veic klienta vietā un šāds pakalpojums iespējams gadījumos, ja pieslēguma izbūves darbu laikā netiek skarta citu īpašnieku zeme un izbūves darbus var veikt jau esoša elektrotīkla aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās. Pilna servisa pakalpojumu klientam piedāvā AS “Sadales tīkls”, izvērtējot pieslēguma izbūves iespējas konkrētajā vietā. Šobrīd šāda elektrotīkla pieslēguma izbūve ir iespējama 80% pašvaldību visā Latvijā un gada laikā, nodrošinot pilna servisa pakalpojumu, klientiem jau ir izbūvēti 125 pieslēgumi. AS “Sadales tīkls” klienti atzīst, ka pilna servisa pakalpojumu izvēlas ērtību dēļ. “Nebija jāmeklē projektētājs. Manā situācijā pakalpojums izmaksāja pat lētāk, nekā būtu gadījumā, ja pats būtu izvēlējies projekta izstrādātāju. Uzreiz piekritu šim piedāvājumam,” atzīst klients no Kuldīgas novada. “Galvenais, ka man kā klientam bija ļoti maz pienākumu – es samaksāju, parakstīju dokumentus un pārējo organizēja AS “Sadales tīkls”. Nebija laika interesēties par citām iespējām. Viss tika izdarīts ļoti labi,” par savu pieredzi stāsta Dzintars no Mārupes novada.

 

Atbildīga elektrotīkla pieslēguma jaudas izvēle ir iespēja samazināt vai atgūt pieslēguma izbūves izmaksas

Nozīmīgs faktors tautsaimniecības attīstībai ir elektrotīkla pieslēguma izbūves izmaksas. Tādēļ, lai elektrotīkla pieslēguma izbūve klientam būtu lētāka vai neizmaksātu neko, klientiem, kuriem izbūvēts pieslēgums ar jaudu, lielāku par 100A (ampēriem), un kuri pieprasīto pieslēguma jaudu izmanto efektīvi, ir iespēja atgūt visus pieslēguma izbūvē vai jaudas palielināšanā ieguldītos līdzekļus. Efektīvi lietojot pieslēguma jaudu, klienti 5 gadu laikā vai pat ātrāk var pilnā apmērā atgūt pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus, jo maksai par sadales pakalpojumiem tiek piemērots koeficients 0,5. Šāds atbalsts motivē klientus atbildīgi izvērtēt nepieciešamo jaudas apjomu, kas savukārt veicina efektīvu AS “Sadales tīkls” elektrotīkla infrastruktūras izmantošanu. Kopumā šādu iespēju klienti varēja izmantot 1 226 pieslēgumos un šajā laikā pilnībā atguvuši pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus ir 180 klienti, daļēji atguvuši – 232 klienti. Turklāt šiem klientiem, nodrošinot bankas garantiju, ka pieprasītā elektrotīkla pieslēguma jauda tiks izmantota efektīvi, ir iespēja atlikt pieslēguma izbūves rēķina apmaksu līdz pieciem gadiem. Savukārt tiem klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu līdz 100A, jāmaksā tikai puse no pieslēguma maksas, jo 50%  sedz AS “Sadales tīkls”.