Elektrotraumas – bīstamas!

Lai no tām izvairītos, jāzina, kā rīkoties gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Laikraksta “Dienas” intervija ar AS “Sadales tikls” komunikācijas direktori Renāti Meļķi. 2019. gada 6. jūnijs.

Lai pievērstu maksimālu sabiedrības uzmanību elektrodrošībai un novērstu iedzīvotāju, bērnu un jauniešu nelaimes gadījumu riskus elektroiekārtu tuvumā, AS Sadales tīkls (ST) intensīvi izglīto Latvijas bērnus un jauniešus elektrodrošībā, viesojoties skolās un vadot elektrodrošības nodarbības, piedaloties drošībai veltītos pasākumos.

«Neskatoties uz to, šogad AS Sadales tīkls lietotāju elektroietaisēs ir reģistrējusi sešas elektrotraumas, kuras guvuši bērni, tādēļ esmu pārliecināta – par drošību jāstāsta vēl un vēl,» uzskata AS Sadales tīkls komunikāciju direktore Renāte Meļķe.

Kā vērtējat nepieciešamību sabiedrībā runāt par elektrodrošības jautājumiem?

Sabiedrības izglītošana elektrodrošībā ir viena no AS Sadales tīkls korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm, kuras ietvaros uzņēmums vērtē un plāno savu resursu ieguldījumu sabiedrības labā, kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzot jaunās paaudzes izglītošanu par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē.

Regulāri izvērtējot gan notikušos gadījumus, gan kopējo elektrotraumu statistiku, AS Sadales tīkls plāno izglītojošas aktivitātes, kuru galvenais mērķis – informēt par elektrodrošību un samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu.

Kādus informācijas kanālus izmantojat, uzrunājot jauniešu auditoriju?

Lai maksimāli samazinātu elektrotraumu skaitu, ST jau septīto gadu turpina realizēt aktivitātes un pasākumus, lai bērniem un jauniešiem atgādinātu par elektrības bīstamību.

Maijā tika dots starts jaunajai mājaslapai arelektribuneriske.lv, kurā interaktīvā veidā bērni un jaunieši, saimniecisko darbu veicēji, kā arī ikviens elektroenerģijas lietotājs var atkārtot zināšanas elektrodrošībā. ST par elektrodrošību atgādina arī sociālajos tīklos – ST Twitter un Facebook kontos, tādējādi mazinot gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo elektrotraumu risku.

Jaunieši labprāt piedalās dažādos konkursos un tamlīdzīgās aktivitātēs. Vai ST piedalās arī pasākumos, kuri ir aktuāli skolēniem?

AS Sadales tīkls aktīvi piedalās dažādos drošības tēmai veltītos pasākumos – šī gada maijā – ZZ čempionātā Ropažu novadā, Iekšlietu ministrijas rīkotajā konkursā Esi drošs – neesi pārdrošs Rīgā, a/s Latvenergo organizētā festivālā FIZMIX eksperiments Rīgā, Muzeju naktī Ķegumā, Grobiņas svētkos un pasākumā lauksaimniekiem Traktordiena Bauskas novadā.

Pasākumu ietvaros bērni un jaunieši apgūst elektrodrošības noteikumus, kā arī iepazīstas ar ST elektromontiera profesiju un ikdienas darba ekipējumu.

Vai skolu izglītības programmās arī ir iekļautas elektrodrošības tēmas?

Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju un informētu bērnus un jauniešus par elektrodrošības nozīmi ikdienā, samazinātu nelaimes gadījumu un gūto elektrotraumu skaitu, arī šogad ST speciālisti turpina brīvprātīgi apmeklēt Latvijas vispārējās izglītības iestādes, vadot elektrodrošības mācību stundas. Šogad atsaucās 72 AS Sadales tīkls darbinieki.

No 2013. gada ST darbinieki ir apmeklējuši vairāk nekā 780 Latvijas mācību iestāžu un vasaras nometņu, kā arī piedalījušies 80 drošībai veltītos pasākumos, kopumā kopš 2013. gada elektrodrošības jautājumos izglītojot vairāk nekā 120 tūkstošus bērnu un jauniešu. Liels paldies visiem ST darbiniekiem, kas iesaistījušies sabiedrības izglītošanā!

Priekšā ir vasaras mēneši, kas, kā liecina statistika, bērniem un jauniešiem ir vistraumatiskākais periods gadā. Kas tiek darīts, lai novērstu negadījumus, kuri saistīti ar elektrību?

Uzņēmums ST mācību gada noslēgumā īpaši aicināja skolotājus un vecākus bērniem atgādināt elektrodrošības noteikumus. Pirms vasaras brīvdienām vecākiem jābūt atbildīgiem un jāpārbauda mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas un jāizstāsta bērniem, kā tās droši lietot, kā arī jāatgādina drošības noteikumi, pavadot laiku dabā – elektroapgādes infrastruktūras tuvumā. Elektrodrošības padomi, kuri jāatceras ikvienam, pieejami mājaslapā arelektribuneriske.lv.

Bērnu gūtās elektrotraumas ir apliecinājums, ka daļa vecāku arvien bezatbildīgi izturas pret savu bērnu drošību un dzīvību, jo katrai elektrotraumai var būt arī letālas sekas. Elektrotraumu cēloņi visbiežāk ir neuzmanība, pavirša attieksme pret drošību, nekvalitatīvu un bojātu elektroiekārtu lietošana. Piemēram, šogad gadu vecs bērns guva elektrotraumu, ievietojot pirkstu kontaktligzdā, deviņus gadus vecs bērns saņēma elektriskās strāvas triecienu un pirksta apdegumu, pieskaroties durvju zvana pogai, sešus mēnešus veca meitene pārkoda pagarinātāja vadu un saņēma strāvas triecienu. Vienā no nelaimes gadījumiem – ar roku pieskaroties nesazemētai veļas mašīnai, elektrotraumu guva gan vienu gadu vecs bērns, gan mamma, kura turēja viņu rokās. Diemžēl šogad tika reģistrēta arī viena letāla elektrotrauma, kad 14. aprīlī uz elektrovilciena jumta tika atrasts miris 14 gadu vecs bērns. Elektrotraumas cēlonis – pieskaršanās elektrovilciena līnijas vadiem.

Kas ir tie elektrodrošības jautājumi, ko vecākiem noteikti vajadzētu izrunāt ar bērniem?

Vasarā bērni un jaunieši bieži vien pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības, tādēļ vecākiem ir pienākums bērniem parādīt, kā elektroierīces pareizi un droši lietot, piemēram, kā lietot elektrisko tējkannu, elektrisko plīti, matu žāvēšanas fēnu, gludekli u. c. ierīces.

Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt drošības noteikumus, pavadot brīvo laiku dabā. Bērniem jāatgādina, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, laist gaisa pūķus elektrolīniju tuvumā, mest uz vadiem bumbu, koku zarus vai citus priekšmetus, atvērt elektrosadalnes skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u. c. bīstamās vietās. ST aicina vecākus parādīt bērniem mājaslapu arelektribuneriske.lv, kur bērni var apgūt elektrodrošības noteikumus, apskatīties izglītojošus videosižetus un pārbaudīt savas zināšanas.

Vai bērniem jāpastāsta arī, kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums?

Pareiza rīcība var izglābt gan cietušā, gan paša glābēja dzīvību, tādēļ arī bērniem jāzina pamatlietas, ko darīt, ja tomēr gadījusies nelaime, zinot, kā rīkoties, iespējams pasargāt sevi, līdzcilvēkus un īpašumu, piemēram, no ugunsgrēka. Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija, vispirms jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam vai īpašuma glābšanas pasākumi. ST aicina vecākus parādīt saviem bērniem, kur drošības slēdzis atrodas un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī operatīva un pareiza rīcība var izglābt cilvēka dzīvību.

Par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS Sadales tīkls, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot uz tālruni 112.