Elektrotraumu cēlonis visbiežāk ir neuzmanība un bojātu elektroiekārtu lietošana

Lai gan AS “Sadales tīkls” nepārtraukti aicina sabiedrību domāt par elektrodrošību, tomēr šogad uzņēmums ir reģistrējis jau 29 elektrotraumu gadījumus, kuri gūti lietotāju elektroietaisēs. Diemžēl 6 nelaimes gadījumi ir letāli un divi mirušie ir bērni. Nelaimes gadījumi liecina par vieglprātīgu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību un bezatbildību, jo ikvienu elektrotraumas gadījumu var novērst, savlaicīgi pārbaudot mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas, to labošanu uzticot sertificētam speciālistam un bez uzraudzības elektroiekārtu tuvumā neatstājot bērnus.

Šogad AS “Sadales tīkls” reģistrējusi jau 29 elektrotraumu gadījumus un 9 no cietušajiem ir bērni. Elektrotraumas ir gūtas lietotāju elektroietaisēs un ir saistītas ar elektroiekārtu un to izolācijas bojājumiem, pieskaršanos atkailinātiem vadiem vai bojātām kontaktligzdām. Diemžēl četriem pieaugušajiem un diviem bērniem nelaimes gadījuma sekas ir letālas. Nāvējošās elektrotraumas gūtas šķietami ikdienišķās situācijās – pieskaroties nesazemētam boileram un veļas mašīnai, mazgājot mājas fasādi ar augstspiediena sūkni, pieskaroties atkailinātiem vadiem, savukārt 10 gadu vecs bērns šogad guva letālu elektrotraumu, strādājot ar elektrisko instrumentu un pieskaroties bojātam vadam. Diemžēl letālas sekas ir arī 27. jūlijā reģistrētam notikumam, kad 5 gadus vecs bērns, mēģinot uzrāpties pa mājokļa sienu, ar roku pieskārās kontaktligzdai, kurai nebija vāciņa, un vienlaicīgi ar kāju pieskārās metāla radiatoram. AS “Sadales tīkls” aicina pieaugušos rūpēties gan par savu, gan par ģimenes locekļu drošību, jo reģistrētās elektrotraumas ir rezultāts vieglprātīgai un bezatbildīgai attieksmei. Ikvienu nelaimes gadījumu bija iespējams savlaicīgi novērst, pārbaudot un sazemējot mājoklī izmantotās elektroiekārtas, to labošanu uzticot sertificētam speciālistam, kā arī pastiprināti uzmanot savus bērnus elektroiekārtu tuvumā.

 

Īpaša uzmanība jāpievērš mazākajiem bērniem, kuri, neapzinoties savu rīcību, izrāda zinātkāri un rotaļām vēlas izmantot elektroierīces vai pie lādētāja pieslēgtus mobilos telefonus, izrāda interesi par elektroiekārtu darbību, apgaismojumu, vēlas apskatīt vadus, palīdzēt vecākiem mājas uzkopšanas darbos, ieslēgt/izslēgt elektroiekārtas. Tādēļ ir jāpārbauda, vai bērniem pieejamās elektroiekārtas ir drošas un stabili novietotas, vai vadi, kuri atrodas bērniem pieejamā vietā, un kontaktligzdas nav bojātas. Tāpat vecākiem jārūpējas par savu bērnu drošību skolēnu vasaras brīvlaikā, it sevišķi, ja bērni un jaunieši pavada laiku mājās bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības. Lai pasargātu bērnus, nepietiek vien atgādināt drošības noteikumus. Vecākiem ir pienākums regulāri pārbaudīt mājoklī esošās elektroiekārtas un pārliecināties, ka tās nav bojātas, kā arī parādīt bērniem un jauniešiem, kā elektroierīces pareizi un droši lietot, piemēram, kā ieslēgt tējkannu, elektrisko plīti, televizoru un datoru, kā arī pastāstīt, kā rīkoties, ja pazūd elektrība vai noticis nelaimes gadījums. AS “Sadales tīkls” aicina bērniem un jauniešiem parādīt mājas lapu https://arelektribuneriske.lv/, kur interaktīvā veidā ikviens var atkārtot zināšanas elektrodrošībā.

 

Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt par drošību, pavadot brīvo laiku vai organizējot pasākumus ārpus mājas un dabā, piedaloties dažādos vasaras festivālos, jo bieži vien to laikā tiek izmantoti datori, mūzikas atskaņotāji, apgaismojums, pagarinātāji, kuri nav paredzēti lietošanai ārā. Līdz ar to gadījumos, kad elektroiekārtā iekļūs mitrums, piemēram, sāk līt lietus vai tā ir novietota mitrā zālē, palielinās risks, pieskaroties elektroiekārtai, gūt spēcīgu elektrotraumu. Vēl vienu reizi atgādinot saviem ģimenes locekļiem elektrodrošības noteikumus un regulāri pārbaudot elektroierīces, ir iespēja pasargāt savu ģimeni no nelaimes.

 

Elektrotraumas ir sekas nevērīgai cilvēku attieksmei pret drošības noteikumiem. Šogad elektrotraumas gūtas, pieslēdzot bojātu tējkannu pie kontaktligzdas, pieskaroties pie truša sagrauzta vada, pieslēdzot ūdenssūkni pie pagarinātāja, pļaujot zāli ar bojātu zāles pļāvēju un pieskaroties bojātam zāles pļāvēja vadam, pieskaroties atkailinātiem elektroinstalācijas vadiem vai neizolētam pagarinātājam, lietojot pie lādētāja pieslēgtu planšeti un citas elektroierīces, nepareizi lietojot sadzīves elektrotehniku, pieskaroties pie elektriskās plīts un vienlaicīgi pie trauku mazgājamās mašīnas, ar mitru roku pieskaroties dvieļu žāvētājam, labojot nesazemētu boileru, tīrot elektriskās plīts virsmu, labojot pie strāvas pieslēgtu elektroiekārtu, izskrūvējot apgaismojuma spuldzi un pieskaroties tās patronai, pieskaroties pie griestos iekārtas lampas vadiem, ar roku pieskaroties elektriskajai plītij un vienlaicīgi ar kāju ventilatoram, pieskaroties bojātai kontaktligzdai.

 

AS „Sadales tīkls” aicina būt atbildīgiem un ikdienā ievērot elektrodrošības noteikumus. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, lūgums nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz tālruni 112!