Kļūstam mobilāki AS “Sadales tīkls” iepirkumos un cenu aptaujās

Turpmāk AS "Sadales tīkls" iepirkumos un cenu aptaujās Pretendenti varēs iesniegt piedāvājumus ar atsauci uz Materiālu reģistrā iekļautu materiālu un nebūs jāiesniedz aizpildīts tehniskais piedāvājums ar to pavadošo tehnisko dokumentāciju. Šāda pieeja būtiski atvieglos gan Pretendentu darbu sagatavojot piedāvājumu, gan AS "Sadales tīkls" iepirkumu komisiju darbu izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.

Informācija par AS “Sadales tīkls” Materiālu iepriekšējās atbilstības novērtēšanas sistēmu, kārtību, kādā iesniedzami pieteikumi materiālu tehniskās atbilstības izvērtēšanai un kārtību, kādā AS “Sadales tīkls”  tehniskajām prasībām iekļautie materiāli tiek iekļauti  Materiālu reģistrā.

AS “Sadales tīkls”, Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmā iekļauto Materiālu reģistrs ir pieejams šeit un materiālu tehniskās specifikācijas pieejamas šeit.

Jebkurš piegādātājs jebkurā laikā var iesniegt Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmas noteikumos  noteiktajā kārtībā materiālus to atbilstības novērtēšanai.

Aicinām piegādātājus, iesniegt Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmas noteikumos noteiktajā kārtībā materiālus, to atbilstības novērtēšanai un ņemt dalību iepirkumos un cenu aptaujās.

 Ar 15.01.2020 ir ieviests jauns Latvenergo elektroniskās iepirkumu sistēmas modulisCenu aptaujas portāls (CAP).