Lai netraucētu attālināto mācību norisi skolās, AS “Sadales tīkls” veic izmaiņas operatīvajā darbā

Lai netraucētu attālināto mācību norisi skolās, AS “Sadales tīkls” veic izmaiņas ikdienas darba režīmā un ārkārtas situācijas laikā veiks tikai tos elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un remontu darbus, kuri jāveic nekavējoties, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi. Ja plānoto darbu veikšanai būs nepieciešams elektroapgādes pārtraukums, tas tiks veikts pēc pulksten 12, netraucējot skolēnu attālinātai apmācībai.

AS “Sadales tīkls” valsts ārkārtas situācijā turpina operatīvo darbu –  novērst elektrotīkla bojājumus, veikt remontu, uzturēšanas un atjaunošanas darbus, tomēr ikdienas darba režīms tiek pielāgots situācijai valstī un uzņēmums pārskata plānoto darbu nepieciešamību un laiku. Vidēji dienā AS “Sadales tīkls” veic ap 90 elektrotīkla remontu, uzturēšanas un atjaunošanas darbu, kuru veikšanai nepieciešams elektroapgādes pārtraukums, jo speciālisti strādā, ievērojot visas darba drošības prasības. Tomēr šonedēļ, lai pēc iespējas mazāk traucētu mācību procesu gan skolās, gan skolēnu un skolotāju dzīvesvietās, AS “Sadales tīkls” veic izmaiņas operatīvo darbu plānā un realizēs tikai tos projektus, kas ir jāveic nekavējoties, lai uzturētu drošu infrastruktūru un piegādātu kvalitatīvu elektroapgādi. Šādā režīmā uzņēmums turpinās darbu līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.

Darbus, kuru veikšanai nepieciešams elektroapgādes pārtraukums un kas var traucēt  attālināto mācību procesu, AS “Sadales tīkls” pielāgos skolu nodarbību grafikam un uzsāks pēc plkst. 12, kad skolēni būs sekmīgi pieslēgušies e-mācību videi un saņēmuši savus mājas darbus. Klienti, arī skolas, par šādiem elektroapgādes pārtraukumiem tiek savlaicīgi informētas, lai ikviens spētu tiem savlaicīgi sagatavoties, kā arī darbs tiek rūpīgi un pārdomāti organizēts, lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību. Ar skolām AS “Sadales tīkls” sazināsies arī individuāli, lai pārliecinātos, ka visi skolotāji par plānotajiem darbiem tiks informēti.

AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Sandis Jansons: Neraugoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, visi uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi ir klientiem pieejami kā ierasts un mēs turpinām operatīvo darbu, jo arī šādos apstākļos klienti sagaida un vēlas būt droši, ka elektrība viņu uzņēmumam vai mājoklim tiks piegādāta 24h diennaktī. Elektrotīkla bojājumus turpinām novērst visu diennakti, taču plānoto ikdienas elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un remontu darbu apjomu samazinājām un realizējam tikai tos projektus, kuri ir steidzami un kurus nav iespējams pārcelt, jo elektrotīkls, kā jebkuras inženiertehniskās iekārtas, nevar garantēti funkcionēt bez periodiskām pārbaudēm, savlaicīgas atjaunošanas un remontdarbiem. Tāpat sekojam valdības lēmumiem un pielāgosimies situācijai, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas operatīvo darbu plānā. Aicinām ar sapratni izturēties pret paredzētajiem elektrotīkla remonta un attīstības darbiem, jo tie tiek veikti ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi.”

Ja elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbu veikšanai AS “Sadales tīkls” būs nepieciešams elektroapgādes pārtraukums, klienti informāciju ar plānoto darbu datumu, laiku un ilgumu saņems SMS vai e-pasta veidā. Lai ikviens klients operatīvi saņemtu informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar viņa īpašumu, AS “Sadales tīkls” aicina portālā www.e-st.lv atjaunot savu kontaktinformāciju.

Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatīšanos, AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis drošības pasākumu plānu un ievēro visus valsts noteiktos drošības pasākumus.