“Latvenergo” padomes un “Sadales tīkls” vadītāji pārrunājuši plānu sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai

AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šodien, 20. jūnijā, tikās ar "Latvenergo" pagaidu padomes priekšsēdētāju Pāvelu Rebenoku, lai pārrunātu kopīgus darbības virzienus sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai. Tikšanās laikā S. Jansons iepazīstināja pagaidu padomes priekšsēdētāju ar AS “Sadales tīkls” īstenoto darbības efektivitātes paaugstināšanas projektu, kas jau šobrīd dod iespēju samazināt uzņēmuma pamatdarbībai nepieciešamos resursus un veikt izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos.

Tikšanās laikā ar jauno padomes priekšsēdētāju apspriesti iespējamie sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanas scenāriji un izvirzīti tālākie darbi, lai paveiktu ekonomikas ministra Ralfa Nemiro izvirzīto uzdevumu elektrības maksājumu samazināšanai. AS “Sadales tīkls” jau no aprīļa strādā Ekonomiskas ministra izveidotajā darba grupā un 10.jūnijā iesniedza ministrijai plānu par iespējamo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu attiecināmās daļas samazināšanu par 10%, kas kopējo elektroenerģijas piegādes tarifu samazinātu līdz 8%.

Sandis Jansons, AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs atzīst: “”Sadales tīkla” pakalpojumu tarifu samazināšanas projekts ir komplekss pasākums, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem prasa dažādu iesaistīto pušu – gan vietējo, gan starptautisko institūciju – saskaņojumu, kā arī politiski nozīmīgus lēmumus. Piemēram, šobrīd ir uzsāktas sarunas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par nepieciešamajām izmaiņām Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā. Esmu gandarīts, ka ar jauno “Latvenergo” pagaidu padomes priekšsēdētāju esam vienisprātis par tarifu samazināšanas projekta tālāku virzību un iesākto darbu turpināšanu jaunā kvalitātē”.

Vienlaikus tikšanās laikā tika pārrunātas arī citas sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” prioritātes, pie kurām uzņēmums aktīvi strādā. Piemēram, tika pārrunāta darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanas gaita un jau sasniegtie rezultāti, viedo skaitītāju uzstādīšana mājsaimniecībās, kur īsā laika periodā Latvija ir sasniegusi ļoti labus indikatīvos rezultātus, kā arī uzņēmuma elektrotīkla modernizācijas un investīciju politika.