Līdz otrdienas rītam "Sadales tīkls" novērsis 358 vētras radītos elektrotīkla bojājumus

Spēcīgais vējš, kas saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju 17. janvārī sasniedza pat 30 m/s, izraisījis bojājumus elektrotīklā visā Latvijā. Līdz otrdienas rīta plkst. 6:00 AS "Sadales tīkls" novērsusi 124 bojājumus vidējā sprieguma elektrotīklā un 234 bojājumus zemsprieguma elektrotīklā. Elektroapgāde stiprā vēja izraisīto bojājumu dēļ vēl traucēta 570 klientiem. "Sadales tīkla" operatīvā darba brigādes turpina darbu pie bojājumu novēršanas, lai iespējami drīz klientiem atjaunotu elektroapgādi.

Stiprā vēja laikā vienlaicīgi atslēgto klientu skaits pirmdien, 17. janvārī, valstī īslaicīgi sasniedza pat 26 tūkstošus, bet kopumā laika periodā līdz 18. janvāra plkst. 6:00 rītā elektroapgāde atjaunota 91 tūkstotim "Sadales tīkla" klientu. Strādājot ikdienas režīmā elektromontieri vienu bojājumu novērš laikā līdz trīs stundām, taču šādās dabas stihiju izraisītās situācijās to novēršana var aizņemt ilgāku laiku, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Sarežģītākos gadījumos tas var prasīt arī laiku līdz 24 stundām.

Vētras ietekmē bojājumi galvenokārt rodas gaisvadu elektrolīnijās, kurām kaitējumu nodara nolauzti koki un zari. Lai savlaicīgi mazinātu šādu bojājumu rašanos, "Sadales tīkls" ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem attīra elektrolīniju trases vairāku tūkstošu kilometru garumā. Darbi tiek veikti atbilstoši Aizsargjoslu likumam, tomēr dabā koku garums nereti pārsniedz likumā noteikto trašu platumu. Tādēļ nav iespējams izzāģēt pilnīgi visus kokus, kas ekstrēmos laikapstākļos var nodarīt kaitējumu elektrotīklam, radot elektrības padeves traucējumus.

Uzņēmums nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja pārvietošanās ceļam un monitorē situāciju vidējā sprieguma elektrotīklā. Konstatējot bojājumus, elektroapgāde iespēju robežās tiek atjaunota pa citām elektrolīnijām jau pirms bojājumu novēršanas.

Stiprais vējš var radīt bīstamas situācijas, kas var apdraudēt cilvēku dzīvību, tādēļ uzņēmums aicina būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā. Redzot bīstamu situāciju, piemēram, trūkušus elektrības vadus vai vados iekritušu koku, notikuma vietai tuvoties nedrīkst, bet nekavējoties jāinformē "Sadales tīkls", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112!

Situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

"Sadales tīkls" atgādina: ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un esat norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu tiksiet informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību aptuveni 20 minūšu laikā. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, ieteicams klientu portālā www.e-st.lv atjaunot personīgo mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.