Lielākā daļa no vēja izraisītajiem elektrotīkla bojājumiem novērsti

AS „Sadales tīkls” ir novērsusi lielāko daļu no spēcīgā vēja izraisītajiem elektrotīkla bojājumiem. Vējš lielākos elektrotīkla bojājumus izraisīja Latvijas dienvidu un ziemeļaustrumu daļā un kopumā visā Latvijā diennakts laikā novērsti 190 elektrotīkla bojājumi. Lai atjaunotu spēcīgā vēja skarto elektrotīklu un atjaunotu klientiem elektroapgādi, 30 vietās savienoti trūkušie elektrolīniju vadi, nomainīti 4 elektrolīniju balsti un no elektrolīnijām noņemti 18 koki.

Piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu, 9.martu, Latvijas teritoriju šķērsoja spēcīgs vējš ar brāzmām līdz 26 m/s, kas izraisīja bojājumus arī AS „Sadales tīkls” elektrotīklā.

Vislielākos elektrotīkla bojājumus vējš izraisīja Latvijas ziemeļaustrumu un dienvidu daļā -Aizkraukles, Jēkabpils, Bauskas apkaimē. Atbilstoši vēja pārvietošanās ceļam ir reģistrēti lokāli elektrotīkla bojājumi arī citos novados, kas pārsvarā ir nolauzti un elektrolīniju vados iegāzti koki, sarauti elektrolīniju vadi un bojāti gaisvadu elektrolīniju balsti, kas izraisīja elektroapgādes traucējumus klientiem.

Kopumā diennakts laikā novērsti 190 zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrotīkla bojājumi. No 8.marta plkst. 12 vēja skartajos novados ir nomainīti 4 elektrolīniju balsti, 30 vietās savienoti trūkušie elektrolīniju vadi un no elektrolīnijām noņemti 18 koki. Šodien uz plkst. elektroapgādes traucējumi ir aptuveni 1 000 klientu un AS “Sadales tīkls” turpina intensīvu darbu, lai visiem klientiem elektroenerģijas piegādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

Pateicoties iepriekšējai gatavībai, saskaņotai operatīvai darbībai un intensīvam darbam, elektroapgādes atjaunošanas darbs norit veiksmīgi un reģistrētie elektrotīkla bojājumi tiek operatīvi novērsti. Elektrotīkla bojājumu novēršanu apgrūtina augstais zemes mitruma līmenis, īpaši vietās, kur elektrotīkla bojājumu novēršanai jāizmanto specializētā tehnika.

AS “Sadales tīkls”, reaģējot uz meteorologu prognozēm, jau vakar uzsāka darbu pastiprinātā režīmā, nodrošinot gatavību nepieciešamības gadījumā novērst iespējamos elektrotīkla bojājumus un operatīvi atjaunot klientu elektroapgādi. Tika mobilizētas papildus elektromontieru brigādes, nodrošinātas materiālās rezerves un visas pieejamās tehnikas vienības, kas iesaistīsies spēcīgā vēja izraisīto bojājumu likvidēšanā. Uzņēmums sazinājās ar pašvaldībām un informēja par iespējamajiem elektroapgādes traucējumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurus var izraisīt spēcīgais vējš.

AS “Sadales tīkls” aicina netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja to vados ir iekārušies koki vai zari, vai zemē redzams norauts elektrolīnijas vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, tuvoties notikuma vietai nedrīkst, bet nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot-112.