Memorandā vienojas veicināt centralizētās siltumapgādes jomas elektrifikāciju

Lai Latvijā veicinātu elektrifikāciju un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, šodien foruma "AC/DC Tech 2024" ietvaros Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK), Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) un AS "Sadales tīkls" pārstāvji parakstīja memorandu par ciešu sadarbību elektroenerģijas un siltumapgādes jomā. Puses apņemas īstenot koordinētu energoapgādes un siltumapgādes infrastruktūras attīstību, testēt un attīstīt risinājumus energoapgādes un siltumapgādes pakalpojumu izmaksu mazināšanai, tai skaitā piesaistīt ārēju finansējumu nepieciešamo pilotprojektu īstenošanai.

Memorandu parakstīja klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola, LSUA prezidente Ina Bērziņa-Veita un "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

2019. gadā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis vienojās par ambiciozu mērķi – pilnīgas klimata neitralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Tas nozīmē, ka videi kaitīgie fosilie energoresursi ir pakāpeniski jāaizstāj ar atjaunīgās jeb zaļās enerģijas risinājumiem.

Viens no sektoriem, kurā fosilie resursi joprojām tiek plaši izmantoti, Latvijā ir centralizētā siltumapgāde, kur kopējais energoresursu patēriņš ir aptuveni astoņas teravatstundas gadā – apmēram tikpat, cik kopējais elektroenerģijas patēriņš valstī šobrīd.  Pilnīga pāreja uz atjaunīgajiem resursiem ir ilgtermiņa uzdevums, tomēr jau šobrīd ir jāattīsta jaunas pieejas, piemēram, izmantojot potenciāli lēto saules enerģiju centralizētā siltā ūdens pakalpojuma nodrošināšanai vasaras periodā.

"Šodien parakstītais memorands ir apliecinājums iesaistīto pušu kopīgajai apņēmībai Latvijā veidot tīrāku un zaļāku enerģētikas nākotni. Šī memoranda īstenošanas laikā tiks veicināta abu sektoru attīstība un sadarbība,  valsts mērķu sasniegšana klimata politikas jomā, un, kas ne mazāk svarīgi, ilgtermiņā tas nozīmēs arī iespējami zemākas enerģijas izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmējiem," teic klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.

Tehnoloģiju inovācijas ir pavērušas jaunas iespējas efektīvai elektroenerģijas un siltumapgādes jomu sadarbībai, kas spētu ne tikai veicināt zaļās enerģijas izmatošanu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, bet arī pozitīvi ietekmēt visu enerģijas lietotāju intereses, uzlabojot elektroenerģijas tīklu noslodzi, samazinot siltuma iegūšanas izmaksas un paverot iespējas iedzīvotājiem saņemt lētākus sabiedriskos pakalpojumus. Abu sektoru sinerģija var sniegt nozīmīgu pienesumu zaļas, modernas un attīstītas enerģētikas nozares veidošanā sabiedrības interesēs,” norāda SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

"Siltumapgādes sektora elektrifikācija var palīdzēt efektīvāk izmantot jau pastāvošo elektroapgādes infrastruktūru. Tas ir pareizs un efektīvs ceļš – rast jaunu pielietojumu jau izbūvētajai sistēmai. Turklāt siltumenerģijas sektors var būt potenciāls pieprasījuma veidotājs tieši saules enerģijas aktīvas ražošanas brīžos, kas var palīdzēt elektrotīklā līdzsvarot ražošanas un patēriņa jaudas, kā arī ilgtermiņā radīt pozitīvu efektu uz energoapgādes izmaksām kopumā," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Memoranda idejas virzītājs ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls", kas centralizētās siltumapgādes un elektroapgādes sektoru ciešu sadarbību redz kā priekšnoteikumu optimālai un koordinētai elektrotīkla attīstībai. Operators īstenos memoranda dalībnieku sadarbības koordināciju.

Forumu "AC/DC Tech" organizē Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" ar mērķi veidot dialogu starp lēmumu pieņēmējiem, nozares ekspertiem, tirgus dalībniekiem un uzņēmumiem par nozares transformāciju, kā arī informēt plašāku sabiedrību par izaicinājumiem un gaidāmajām izmaiņām elektroapgādes jomā. Forums ir gadskārtējs nozares notikums. Pirmais forums "AC/DC Tech" notika 2021. gadā.