No 1. jūlija elektrības pieslēguma ierīkošana klientiem kļūs ātrāka, ērtāka un vienkāršāka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumus. Tie paredz, ka no 2021. gada 1. jūlija pieslēguma izveides, atjaunošanas process un slodzes maiņas process lietotājam būs ātrāks, ērtāks un vienkāršāks.

Esam gandarīti, ka mūsu iniciatīva klientiem elektrības pieslēgumu ierīkošanu padarīt ātrāku, ērtāku un pieejamāku tagad ir rezultējusies jaunajā, SPRK apstiprinātajā metodikā,” saka AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Saprotamas un savlaicīgi zināmas pieslēgšanās izmaksas

Nozīmīgākās izmaiņas attiecināmas uz tādu pieslēgumu izbūvi vai pārbūvi, kad nepieciešamais spriegums nepārsniedz 400 voltus (V), atļautā slodze nepārsniedz 100 ampērus (A) un attālums līdz 0,4 kilovoltu (kV) līnijai ir līdz 50 metriem. Šiem pieslēgumiem tiks piemērots t.s. ampērmaksas princips. Izmaksas veidos maksa par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi un pieslēgšanas izmaksas. Klientu ieguvumi – saprotami izmaksu veidošanās principi un process, no 1. jūlija arī iespēja pašiem ātri un ērti e-vidē aprēķināt izmaksas, kas līdz šim nebija iespējams. Pieslēguma izbūves izmaksas lietotājs un sistēmas operators AS “Sadales tīkls” šajā gadījumā segs vienādās daļās – katrs 50% apmērā.

Vienas slodzes vienības izbūves maksu jeb ampērmaksu “Sadales tīkls” katru gadu publicēs Latvijas Vēstnesī, tā būs spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šogad ampērmaksa tiks publicēta līdz š.g. 5. jūlijam, un būs spēkā līdz 2022. gada 30.aprīlim. Sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves izmaksas noteiks individuāli, tāpat kā līdz šim, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai būs būtiski ģeogrāfiski šķēršļi vai citi sarežģīti apstākļi.

Jāuzsver, ka pieteikumiem par jauna pieslēguma ierīkošanu vai slodzes palielināšanu, kas tiks saņemti no 2021. gada 1. jūlija, vairs netiks piemērotas attiecināmās izmaksas, ko veido sadales operatora iepriekš veiktie ieguldījumi esošajā sadales infrastruktūrā jeb elektroietaisēs.

Ja lietotājam būs interese ierīkot, piemēram, rezerves vai pagaidu pieslēgumu, tādā gadījumā izmaksas pilnā apjomā būs jāsedz pašam lietotājam. Savukārt, ja pieslēguma ierīkošanai nebūs nepieciešama būvniecība, lietotājam būs jāmaksā tikai pieslēgšanas izmaksas.

Izmaiņas pieslēguma atjaunošanas procesā

Lietotājiem tāpat kā līdz šim būs iespēja bez maksas atslēgties no sistēmas vai samazināt pieslēguma jaudu. Ja lietotājs vēlēsies atjaunot pieslēgumu vai iepriekšējo jaudu un pieslēgums būs tehniskā kārtībā, kā arī tīklā būs pieejama vajadzīgā jauda, lietotājam būs jāsedz jaudas uzturēšanas izmaksas un pieslēgšanas izmaksas. Tā tiks nodrošināts, ka tiek segtas sistēmas jaudas uzturēšanas izmaksas, un lietotāji ir motivēti uzturēt tiem sistēmā nepieciešamo un nodrošināto jaudu.

Sezonālajiem pieslēgumiem, kam nepieciešamas lielas jaudas, piemēram, virs 100 A zemspriegumā (graudu kaltes), kopumā saglabāsies esošā kārtība pieslēgumu jaudas sezonālai samazināšanai un atjaunošanai, tomēr nosacījumi kļuvuši elastīgāki. Proti, jaudu varēs atjaunot 12 mēnešu laikā kopš tās samazināšanas, nevis 9 mēnešu laikā kā iepriekš.

Plašāk ar noteikumiem iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Noteikumi stājas spēkā no 1. jūlija.