Noslēgusies Valsts kontroles revīzija AS “Sadales tīkls”

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju AS “Sadales tīkls”, jo uzņēmums, īstenojot darbības efektivitātes programmu, ir ņēmis vērā visus Valsts Kontroles auditā laikā radušos ieteikumus. Atbilstoši Valsts kontroles secinājumiem uzņēmumā pilnveidots kapitālieguldījumu plānošanas, transportlīdzekļu kontroles un darbinieku vērtēšanas process. Visus ieteikumus Valsts kontrole ir atzinusi kā ieviestus.

Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta direktore Inga Vārava: “Valsts kontrole augsti vērtē AS “Sadales tīkls” paveikto visu ieteikumu ieviešanā, kas arī devis efektu elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazinājumā. Pateicamies par AS “Sadales tīkls” valdes un darbinieku atsaucību un ieinteresētību revīzijā sniegto ieteikumu ieviešanā”.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons: “AS “Sadales tīkls” kopš 2017.gada  ir vērienīgā transformācijas procesā. Valsts Kontroles revīzija tika veikta  laikā, kad uzņēmumā jau bija uzsākta darbības efektivitātes paaugstināšanas programma un tās secinājumi papildināja iesāktos pārmaiņu procesus. Valsts kontroles kā eksperta vērtējums šajā pārmaiņu laikā bija ļoti svarīgs un nozīmīgs, jo spējām gūt papildu apliecinājumu, ka ieviestās reformas tiek īstenotas pareizā virzienā un, pilnveidojot atsevišķus darbības procesus, gūsim pozitīvu rezultātu. Uzskatu, ka kopīgiem spēkiem esam paveikuši milzīgu darbu, veicinot uzņēmuma darbības efektivitāti, vienlaikus samazinot izmaksas un paaugstinot gan kvalitātes rādītājus, gan klientu apkalpošanas standartus. Mērķtiecīgs un pārdomāts darbs ir devis rezultātu, jo ar šī gada 1. janvāri visiem klientiem esam samazinājuši maksājumus par elektroenerģijas sadalīšanu. Izsaku pateicību visiem uzņēmuma darbiniekiem par ieguldīto darbu.”

Jau 2017.gadā AS “Sadales tīkls” sāka ieviest pārmaiņas uzņēmuma pamatdarbības procesos, izvērtējot procesu efektivitāti, izmaksas un to digitalizācijas iespējas. Tika mainīta uzņēmuma struktūra, pilnveidoti darba procesi, pārskatīta aktīvu un personāla pārvaldība, optimizēts darbam nepieciešamo resursu apjoms, samazināts tehnisko bāzu, tehnikas un darbinieku skaits. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, veikts darbs pie kapitālieguldījumu plānošanas un transportlīdzekļu kontroles procesu uzlabošanas, noteikti pamatoti transportlīdzekļu noslodzes kritēriji, kā arī darba samaksas jomā pārskatīts darbinieku vērtēšanas process. Valsts kontrole visus ieteikumus ir atzinusi kā ieviestus.