Pērn reģistrēti 770 trešo personu radīti elektrotīkla bojājumi

Pērn AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 770 elektrotīkla bojājumus, ko izraisījušas trešās personas. Salīdzinājumam – 2019. gadā reģistrēti 746 šādi bojājumi – par aptuveni 3% mazāk. Vairumā gadījumu elektrotīkla bojājumus rada būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes un citu saimniecisko darbu veicēji, un biežākais cēlonis tam ir nesaskaņoti darbi elektrotīkla tuvumā. "Sadales tīkls" uzsver, ka, plānojot saimnieciskos darbus tīkla tuvumā – vai tās būtu gaisvadu elektrolīnijas vai kabeļi, – tie noteikti ir jāsaskaņo ar "Sadales tīklu", ko var ērti izdarīt interneta vietnē saskano.sadalestikls.lv. Šādi darbu veicēji parūpēsies par personīgo drošību, kā arī izvairīsies no riska, ka viņu darbības rezultātā varētu tikt traucēta elektroapgāde simtiem un dažkārt pat tūkstošiem iedzīvotāju.

No kopumā 770 bojājumiem pērn visbiežāk – 346 reizes – ar tehniku pārrautas kabeļlīnijas, 172 reizes pārrautas gaisvadu elektrolīnijas, 105 reizes ir bojāti elektrolīniju balsti. Vairākus desmitus reižu bojāti arī transformatori un sadales skapji. Ikviens elektrolīnijas bojājums ir nozīmējis avārijas situāciju un pārtrauktu elektroapgādi simtiem, atsevišķos gadījumos – arī tūkstošiem klientu, kuru vidū ir ne vien mājsaimniecības, bet arī slimnīcas, skolas, bērnudārzi, uzņēmumi un citi sabiedriskas nozīmes objekti. Turklāt elektroapgāde var tikt pārtraukta arī ceļu satiksmes regulēšanas objektiem, radot potenciālas ceļu satiksmes avāriju situācijas.

Trešo personu radītie elektrotīklu bojājumi rada ne vien elektroapgādes traucējumus lielam iedzīvotāju skaitam, bet arī papildu slogu un zaudējumus “Sadales tīklam”. Pērn to ietekmē uzņēmumam radīti zaudējumi vairāk nekā 302 000 eiro apmērā. “Sadales tīklam” reaģējot uz šādām avārijas situācijām, ir iespējami ātri jānovērš apdraudējums cilvēkiem, jālokalizē un jānovērš bojājums, iespējami operatīvi atjaunojot elektroapgādi klientiem. Tas nozīmē plānoto elektrotīkla remontdarbu pārtraukumu un aizkavēšanos. “Kad notiek šādas pēkšņas avārijas situācijas, mūsu darbiniekiem ir jāpārtrauc esošie darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. Bieži vien bojājumu izraisījušās personas par notikušo mums nemaz nepaziņo un pamet notikuma vietu.  Aicinu šādi nerīkoties, jo tas ļoti apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu. Lai avārijas situācijas nenotiktu, vienmēr ar “Sadales tīklu” jāsaskaņo elektrotīkla tuvumā plānotie saimnieciskie darbi – to ar dažu klikšķu palīdzību var ērti izdarīt mūsu interneta vietnē! Ja tomēr bojājums ir noticis, lūdzu, uzreiz ziņojiet mums, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404,” uzsver “Sadales tīkla” tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

Ik gadu trešo personu izraisītu elektrotīkla bojājumu skaits pieaug laikā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi. Cēlonis – elektrotīkla tuvumā plānoto darbu nesaskaņošana vai darbu veikšanas tehnoloģisko un drošības prasību neievērošana. Gadās, ka specializētās tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, dažkārt arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Tādēļ, ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji un citi darbinieki, kas veic saimnieciskos darbus, ir ļoti svarīgi viņiem atgādināt par tehniskajām un drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums un no “Sadales tīkla” jāsaņem darbu veikšanas atļauja. Plānotos darbus var ātri un ērti saskaņot interneta vietnē saskano.sadalestikls.lv. Saskaņojot darbus, sadales sistēmas operators būs informēts par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības gadījumā uz darbu laiku organizēs elektrolīnijas atslēgumu. Bet, ja plānots veikt rakšanas darbus, vispirms jānoskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā. Jāatceras, ka, “Sadales tīklam” turpinot plānveidīgu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopējais kabeļu līniju garums, bet arī to atrašanās vieta.

Jāņem vērā, ka atkarībā no darbu specifikas papildus var būt nepieciešams arī vietējās pašvaldības būvvaldes saskaņojums.

Rīcība bojāta elektrotīkla gadījumā

“Sadales tīkls” uzsver: neuzmanīga un bezatbildīga rīcība elektrotīkla tuvumā var izraisīt bīstamu vai pat letālu elektrotraumu tehnikas vadītājam vai personām, kas tuvojas notikuma vietai. Situācijās, kad tehnika ir saskārusies ar elektrolīnijas vadiem, tehnikas vadītājam vispirms ir jādomā par  savu dzīvību. Ja ir iespējams, ar tehniku ir jāturpina pārvietoties, izkļūstot no elektrobīstamības zonas (astoņu metru rādiusā), bet, ja ar to pārvietoties nav iespējams, uzreiz par notikušo ir jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), zvanot 112, vai “Sadales tīkls”, zvanot 8404. Operatīvie dienesti nekavējoties reaģēs un darīs visu nepieciešamo, lai atslēgtu spriegumu elektrolīnijā, kur būs noticis negadījums. Gadījumā, ja nav iespējas informēt operatīvos dienestus, no tehnikas ir jāevakuējas – jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai šļūcot vismaz astoņu metru attālumā – ārpus elektrobīstamās zonas! Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi – nekādā gadījumā nedrīkst spert soļus vai lēcienus, abām kājām neesot saliktām kopā. Atraujot vienu kāju no otras, var saņemt letālu elektriskās strāvas triecienu.

Neraugoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Līdz ierodas glābšanas dienests vai “Sadales tīkla” darbinieki, nedrīkst pieļaut arī citu personu tuvošanos bīstamajai zonai! Jāņem vērā: ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, pa tiem joprojām var plūst elektriskā strāva.

Šeit pieejams informatīvs materiāls saimniecisko darbu veicējiem par darbu saskaņošanu elektrotīkla tuvumā.