Pieaugot elektrotraumām mazu bērnu vidū, aicina parūpēties par bērniem drošu vidi

Oktobrī iedzīvotāju elektroietaisēs ir reģistrētas četras elektrotraumas, ko guvuši mazi bērni. Vienā gadījumā elektrotraumu izraisījis bērnam pieejams bojāts vads, trijos gadījumos – saskare ar kontaktligzdām: bērnu mēģinājumi tajās iebāzt pirkstus vai kādus smalkus priekšmetus. AS "Sadales tīkls" atgādina, ka tieši interese par rozetēm visbiežāk rada elektrotraumas mazu bērnu vidū. Uzņēmums aicina vecākus ar atvasēm vecumā līdz pieciem gadiem īpaši parūpēties par drošu vidi mājoklī, piemēram, uzstādīt kontaktligzdu aizsargus un nodrošināt, lai bērniem nebūtu pieejami neizolēti vai bojāti vadi, kā arī pie elektrotīkla pieslēgtas elektroiekārtas.

Darbojoties kontaktligzdu tuvumā, oktobrī elektrotraumas guvušas divas meitenītes, kā arī trīs gadus vecs zēns. Viena no meitenēm bijusi vien 11 mēnešus veca. Traumu meitenīte guvusi, iebāžot pirkstu rozetē, kā rezultātā piedzīvojusi rādītājpirksta 2. pakāpes apdegumu. Otra meitenīte elektrotraumu guva, pieskaroties kontaktligzdai. Savukārt trīsgadīgais puika guvis rokas apdegumus, rozetē iespraužot austiņu vada spraudni. Elektrotraumu guvis arī sešgadīgs zēns, pieskaroties bojāta elektriskā zāģa pagarinātāja vadam.

Mazi bērni aktīvi tiecas izzināt apkārtējo vidi, un elektroinstalācija – vadi un, jo īpaši, rozetes – piesaista viņu uzmanību. Tāpēc efektīvs risinājums elektrotraumu risku mazināšanai ir kontaktligzdu aizsargi, ko var iegādāties, piemēram, būvniecības un mājas preču veikalos. Jau no agras bērnības noteikti vajadzētu ar atvasēm arī pārrunāt elektrodrošības pamatnoteikumus. To ieteicams darīt regulāri, atgādinot, cik bīstama var kļūt elektrība, ja tās tuvumā rīkojamies neapdomīgi,“ pauž AS “Sadales tīkls” Elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats.

Lai bērniem un jauniešiem saistošā veidā pastāstītu par svarīgākajiem elektrodrošības principiem, “Sadales tīkls” šovasar uzņēmis mācību īsfilmu, kuru vecāki aicināti noskatīties kopā ar savām skolas vecuma atvasēm. Labs informatīvs resurss ir arī mājaslapa www.arelektribuneriske.lv.

Kopumā šāgada 10 mēnešos no elektrotraumām pašu iedzīvotāju elektroietaisēs cietuši 68 cilvēki, tostarp 21 bērns. 10 gadījumos elektrotraumas bijušas letālas.

“Sadales tīkls” atgādina: gadījumā, ja iekštelpās kāds ir guvis elektrotraumu, ir aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija – vispirms nekavējoties ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot īpašuma glābšanas pasākumi vai pirmās palīdzības sniegšana cietušajam! Savukārt, ja elektrības triecienu cilvēks ir guvis, saskaroties ar elektroapgādes infrastruktūru ārpus telpām, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties un pieskarties cietušajam, bet nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam uz tālruni 112.