Nerevidētie pusgada rezultāti. Pieslēgtā saules ģenerācijas jauda pieaugusi 9 reizes

2022. gada pirmajā pusgadā AS "Sadales tīkls" turpinājusi mērķtiecīgu darbu pie viedā elektrotīkla attīstības un inovāciju ieviešanas tīkla pārvaldībā, piedzīvojusi līdz šim nebijušu izkliedētās ģenerācijas pieauguma tempu. Starp izaicinājumiem minams intensīvs vētru periods gada sākumā, elektroenerģijas cenas straujais kāpums, ietekmējot uzņēmuma operacionālo darbību, kā arī nepieciešamība strauji pielāgoties milzīgajam izkliedētās ģenerācijas vilnim. Sešos mēnešos sadales elektrotīklam pieslēgtas pavisam 2832 saules fotovoltu paneļu sistēmas ar kopējo jaudu 24,2 megavati (MW), tostarp 2807 mikroģeneratori jeb saules paneļi elektrības ražošanai pašpatēriņam ar jaudu līdz 11,1 kilovatiem (kW) un 25 saules elektrostacijas. Tas ir aptuveni deviņas reizes vairāk nekā 2021. gada pirmajā pusgadā, kad sistēmai tika pieslēgti pavisam 314 mikroģeneratori un saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 2,8 MW.

Gada beigās mikroģeneratoru skaits varētu pārsniegt 10 000, saules parku – 250

Kopumā elektrosadales sistēmai 2022. gada pirmā pusgada beigās bija pieslēgtas 4940 saules paneļu sistēmas, tostarp 4815 mikroģeneratori un 125 saules elektrostacijas. Kopējā atļautā šo sistēmu jauda bijusi 44,3 MW.  "Sadales tīkls" turpina saņemt simtiem jaunu pieteikumu mikroģeneratora pieslēgšanai ik nedēļu, tāpēc prognozējams, ka 2022. gada izskaņā kopējais sadales sistēmai pieslēgto mikroģeneratoru skaits varētu pārsniegt 10 000 ar kopējo jaudu ap 80 MW. Sadales operators ik nedēļu saņem arī desmitiem pieteikumu elektrostaciju pieslēgšanai. Pašlaik tehniskās prasības ir izsniegtas vai tiek izstrādātas un ģenerācijas jaudas ir rezervētas vairāk nekā 500 nākotnes elektrostacijām, no tām teju 160 jau drīzumā varētu tikt nodotas ekspluatācijā, tādējādi kopējais sadales sistēmai pieslēgto saules elektrostaciju skaits gada beigās varētu pārsniegt 250 (ar kopējo jaudu ap 25 MW).

"Daudzus gadus Latvija bijusi iedzinējos saules ģenerācijas attīstības ziņā, ja salīdzinām ar situāciju citās Baltijas valstīs, bet šogad esam uzņēmuši ļoti straujus tempus, mikroģenerācijas attīstībā – pat astronomiskus. Starp būtiskākajiem katalizatoriem tik spējai attīstībai jāmin lielās elektroenerģijas cenas, valsts atbalsta programmu pieejamība un sabiedrības vēlme stiprināt savu energoneatkarību, jo īpaši pēc Krievijas agresīvā iebrukuma Ukrainā. Pirmajā pusgadā sadales sistēmai tika pieslēgti vidēji teju 500 jauni mikroģeneratori ik mēnesi. Tempos un kopējā mikroģeneratoru skaitā pašlaik esam jau apsteiguši kaimiņvalsti Igauniju, liela nozīme šai sasniegumā bijusi pilnībā digitalizētiem procesiem, ļaujot mums ikvienu mikroģenerācijas pieteikumu apstrādāt 1- 2 darbdienu laikā. Elektrostaciju attīstība paņem ilgāku laiku, jo tie ir lielāki, laikietilpīgāki projekti, taču arī šai ziņā šogad būsim spēruši lielu soli uz priekšu – pozitīvu ietekmi no saules enerģijas kopējā elektrobilancē jutīsim jau nākamā gada vasarā," komentē "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Viedie skaitītāji – jau 94% klientu, novitātes tīkla pārvaldībā un otrais "AC/DC Tech" forums

"Sadales tīkls" turpinājis mērķtiecīgu darbu viedā elektrotīkla attīstībā. 2022. gada jūnija beigās kopējais uzstādīto viedo skaitītāju skaits sasniedzis 1,02 milj., proti, tie uzstādīti jau 94,4% "Sadales tīkla" klientu, nodrošinot attālinātu uzskaiti 96,13% no kopējā sadales sistēmas klientu patēriņa. Plānots, ka līdz gada beigām viedie skaitītāji tiks uzstādīti visiem "Sadales tīkla" klientiem, noslēdzot viedo skaitītāju uzstādīšanas programmu.

Pirmajā pusgadā "Sadales tīkls" ieviesis arī jauninājumu tīkla pārvaldībā – speciāli sagatavotu elektromontieru brigādi spriegumaktīvo darbu veikšanai vidējā sprieguma tīklā. Inovatīvā pieeja – komutācijas rīka izbūve vidsprieguma tīklā bez elektroenerģijas padeves atslēgšanas klientiem – sniedz iespēju par 6-7% saīsināt vidējo plānoto elektroapgādes pārtraukumu ilgumu vienam klientam gadā (t.s. SAIDI rādītājs). "Sadales tīkls" ir pirmais sadales sistēmas operators Baltijā, kas ieviesis spriegumaktīvos darbus, pielietojot dielektrisko cimdu metodi.

Uzņēmums 2022. gada pirmajā pusgadā organizēja jau otro enerģētikas nozares inovāciju forumu "AC/DC Tech", kur pievērsās aktīvo klientu virzītai energoapgādei, mikroģenerācijas straujai attīstībai un enerģētiskās neatkarības jautājumiem.

2022. gada pirmajā pusgadā "Sadales tīkla" apgrozījums bijis 152,3 milj. eiro jeb par 812 000 eiro vairāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā. Strauji augošā elektroenerģijas cena un ar to saistītās pieaugošās izmaksas elektroenerģijas tehnoloģisko zudumu segšanai elektrības pārvadīšanas procesā, kā arī sadalītās elektroenerģijas apjoma samazinājums ietekmē uzņēmuma finanšu rezultātus. Elektroenerģijas cenu lēciena negatīvo efektu ļāva mazināt iepriekšējos gados mērķtiecīgi īstenotie darbības efektivitātes uzlabošanas un digitalizācijas projekti.

AS "Sadales tīkls" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2022. gada pirmo pusgadu pieejams šeit.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" ir elektroenerģijas sadales sistēmas operators, kas atbilstoši operatora darbības neatkarības prasībām nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi patēriņam un elektroenerģijas ražošanai. AS "Sadales tīkls" vienīgais akcionārs ir AS "Latvenergo".