"Sadales tīkla" padome uz vēl vienu piecu gadu termiņu valdes locekļa amatā apstiprina Raimondu Skrebu

Raimonds Skrebs AS "Sadales tīkls" valdē strādā kopš 2011. gada, un ar uzņēmuma padomes lēmumu 2022. gada 9. jūnijā viņš ir atkārtoti apstiprināts valdes locekļa amatā, sākot ar 2022. gada 17. septembri. Kā vienu no svarīgākajām uzņēmuma stratēģiskajām prioritātēm nākamajā savu pilnvaru periodā R. Skrebs norāda elektroapgādes infrastruktūras attīstību atbilstoši valsts energoneatkarības mērķiem un patērētāju paradumu maiņas nestajām straujajām izmaiņām enerģētikas jomā, tostarp visaptverošai elektromobilitātei un izkliedētās ģenerācijas attīstībai.

“"Sadales tīkls" ir nepārtraukti un neatlaidīgi kāpinājis elektroapgādes kvalitātes un drošuma rādītājus. Tagad priekšā nākamais izaicinājums – elektrotīkla attīstība, augot līdzi Latvijas sabiedrības prasībām pēc elektroenerģijas piegādes pakalpojuma pieejamības, kvalitātes un drošuma, vienlaikus arī klientiem kļūstot par aktīvākiem enerģētiskās sistēmas dalībniekiem un iesaistoties videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanā.  R. Skrebs viennozīmīgi ir viens no spēcīgākajiem nozares speciālistiem Latvijā, viņa plašā pieredze un dziļās zināšanas enerģētikā būs ļoti nepieciešamas šī mērķa sasniegšanā," saka “Sadales tīkla” padomes priekšsēdētājs Kristaps Ločmelis.

R. Skrebs ieguvis maģistra grādu enerģētikā un elektrotehnikā Rīgas Tehniskajā universitātē, viņam ir gandrīz 30 gadu darba pieredze enerģētikas nozarē.

AS “Sadales tīkls” ir elektrības sadales sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā miljonam klientu objektu un uztur elektrotīklu visā Latvijā gandrīz 93 000 kilometru kopgarumā.