29.03.2022 AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulces lēmumi

Šī gada 29. martā notika AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce. Akcionāru sapulcē tika apstiprināts AS "Sadales tīkls" gada pārskats, atkarības pārskats un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu, kā arī pieņemts lēmums AS "Sadales tīkls" 2021. gada peļņu EUR 10 429 458,64 izmaksāt akcionāram dividendēs. Tāpat akcionāru sapulcē par AS "Sadales tīkls" 2022. gada pārskatu revidentu tika ievēlēts SIA "ERNST & YOUNG BALTIC".

AS "Sadales tīkls" ietilpst "Latvenergo" koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo".