AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulces lēmumi

Šī gada 9. aprīlī notika AS "Sadales tīkls" kārtējā akcionāru sapulce

Akcionāru sapulcē tika apstiprināts AS "Sadales tīkls" gada pārskats, atkarības pārskats un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu, kā arī pieņemts lēmums AS "Sadales tīkls" 2023. gada peļņu EUR 16 905 707,54 izmaksāt akcionāram dividendēs.

Tāpat akcionāru sapulcē par AS "Sadales tīkls" 2024.-2026 gada pārskatu revidentu tika ievēlēts SIA "ERNST & YOUNG BALTIC", kā arī tika apstiprināta SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" pakalpojuma atlīdzība.

AS "Sadales tīkls" ietilpst "Latvenergo" koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo".