AS “Sadales tīkls” informācija esošajiem un topošajiem sadarbības partneriem!

AS "Sadales tīkls" plāno izsludināt atklātu iepirkuma konkursu operatīvo apzīmējumu iegādei.

AS “Sadales tīkls” plāno iegādāties materiālus, kas ir paredzēti elektroietaišu apzīmēšanai, identificēšanai un cilvēku brīdināšanai par elektrobīstamību,  izsludinot atklātu iepirkuma konkursu.

 

Lai iepazīstinātu potenciālos sadarbības partnerus ar iepērkamajiem materiāliem un tiem noteiktajām prasībām, aicinām uz klātienes tikšanos.

 

Tikšanās notiks 14. martā plkst. 13:00 AS “Sadales tīkls” administratīvajā ēkā  Šmerļa ielā 1, Rīgā.

 

Labprāt uzklausīsim ieteikumus un pieredzē balstītu informāciju par darbu ar minētajiem materiāliem.

 

Lūdzu, pieteikt dalību sūtot e-pastu uz aris.baumgarts@sadalestikls.lv.