AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulces lēmums

Šī gada 19. aprīlī notika AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce nolēma piekrist slēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" ar mērķi vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai ziedot 49 transformatorus un 10 tehnikas vienības par kopējo summu 84 522 EUR.