AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulces lēmums

2022. gada 20. decembrī notika AS "Sadales tīkls" ārkārtas akcionāru sapulce.  Tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Slēgt dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar nodibinājumu Fonds "Ziedot.lv" ar mērķi vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai ziedot piecus transportlīdzekļus ar aprīkojumu, divus ģeneratorus un 2402 elektromateriālu vienības par kopējo summu līdz 171 946.39 EUR.

2. Atļaut AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietniekam Edijam Šaicānam savienot AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar SIA "RWE Renewables Latvia" Baltijas projektu vadītāja amatu.