"Sadales tīkls" atgādina par elektrodrošību ekstremāli stiprā lietus laikā

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozēm otrdien, 14. jūnijā, Latvijā gaidāms ilgstošs un ekstremāli stiprs lietus, kura laikā var applūst teritorijas un elektroapgādes infrastruktūra, ietekmējot elektroapgādi klientiem un radot arī bīstamas situācijas. Šai laikā AS "Sadales tīkls" sekos līdzi situācijai elektrotīklā, savukārt iedzīvotāji aicināti rūpēties par personīgo drošību – netuvoties applūdušai elektroinfrastruktūrai, kā arī pēc iespējas parūpēties, lai mitrumā nenonāk personīgās elektroierīces un elektroinstalācija.

Visstiprākais lietus visas dienas garumā gaidāms Latgales pusē, kur meteorologi izsludinājuši sarkano brīdinājumu, stiprs lietus prognozēts arī valsts vidienē. Šai laikā vislabāk ir patverties telpās, kā arī jāņem vērā, ka stingri aizliegts tuvoties applūdušiem elektroapgādes infrastruktūras objektiem. Ja ir redzamas applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskaloti balsti vai to konstrukcijas, kabeļi – nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties šai teritorijai, bet par bīstamo situāciju uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112, vai "Sadales tīklam" uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

"Sadales tīkls" arī informē, ka, konstatējot bīstamas situācijas, applūdušās teritorijās iedzīvotāju drošības labad uz laiku var tikt pārtraukta elektroapgāde – līdz brīdim, kad iekārtas atkal būs drošas ekspluatācijai.

Uzņēmums aicina iedzīvotājus neaizmirst par personisko drošību –  parūpēties, lai mājas pagalmā, pagrabā vai citās vietās, kas var applūst, neatrastos spriegumam pieslēgtas elektroierīces, vadi. Ja iespējams, telpās, kuras pakļautas applūšanas riskam, vēlams laikus pārtraukt elektrības padevi, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai drošinātājus.

Stiprā lietus laikā "Sadales tīkla" speciālisti pastiprināti sekos līdzi LVĢMC prognozēm un situācijai elektrotīklā, lai gadījumā, ja stihijas ietekmē radīsies bojājumi elektrotīklā, traucējot elektroapgādi klientiem, tos novērstu un klientiem atjaunotu elektroapgādi, tiklīdz tas būs droši.

Situācijai elektrotīklā iespējams sekot līdzi uzņēmuma mājaslapā pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētajā adresē jau ir reģistrēts, speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās.

Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, klienti aptuveni 20 minūšu laikā par reģistrēto bojājumu saņems ziņu. Lai pārliecinātos, ka elektroapgādes pārtraukuma brīdī informācija tiks saņemta, "Sadales tīkls" aicina portālā www.e-st.lv norādīt vai atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi.