"Sadales tīkls" atgādina par elektrodrošību, makšķerējot gaisvadu līniju tuvumā

1. maijā Latvijā atklāta spiningošanas sezona. Lai makšķerēšanas prieku neaizēnotu elektrotraumas radītas sekas, AS "Sadales tīkls" atgādina drošības noteikumus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, uzsverot, ka strāvas trieciens var izraisīt dzīvībai bīstamus ķermeņa apdegumus un orgānu bojājumus.

Pirms makšķerēšanas vienmēr jāpārbauda, vai ūdenstilpes tuvumā neatrodas elektrolīnijas, un jāizvērtē attālums, lai vadi netiktu aizķerti ar makšķeres kātu vai auklu. Jāatceras, ka strāvas trieciens var izraisīt plašus ķermeņa apdegumus un nopietnus orgānu bojājumus, kas var beigties arī letāli.

"Sadales tīkls" ik pa laikam reģistrē gan pieaugušo, gan bērnu elektrotraumas, kas gūtas, ar makšķerēšanas inventāru aizskarot elektrolīniju vadus. Piemēram, Latvijā 2021. gadā reģistrēta šāda elektrotrauma 60 gadus vecam vīrietim – viņš guva strāvas triecienu, ar makšķeri aizķerot ūdenstilpes tuvumā esošās gaisvadu elektrolīnijas vadu. Tāpat makšķerēšana 2021. gadā noslēdzās traģiski kādam 30 gadus vecam vīrietim – nodarbes laikā nejauši aizķerot elektrolīniju, makšķeraukla aptinās ap apakšējo līnijas vadu un cilvēks no gūtās elektrotraumas mira.

Pastāv uzskats, ka no strāvas trieciena cilvēku pilnībā spēj pasargāt jebkāda veida gumijas zābaki un cimdi, tomēr tas ir maldīgi. Būtiski atcerēties, ka šādas strāvu nevadošas īpašības piemīt tikai specializētajam elektromontieru ekipējumam! Elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu ietekmē apkārtējās vides faktori, piemēram, gaisa mitrums, saskare ar ūdeni un zemes virsmu. Tādēļ gumijas zābaki negarantē drošību, jo mitra gaisa, zemes un ūdens tuvuma dēļ elektrība var būt stiprāka par gumijas izolāciju.

Tāpat, izvēloties makšķerēšanas inventāru, jāatceras, ka gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko strāvu vadošus elementus. Izmantojot makšķerkātus, kuru garums pārsniedz trīs metrus, jābūt īpaši uzmanīgam gaisvadu elektrolīniju tuvumā.

Izbūvējot elektrolīnijas, "Sadales tīkls" ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības. Elektrolīnijas visā Latvijā tiek regulāri apsekotas, novēršot  gan konstatētos, gan potenciālos bojājumus. Tāpat pie elektrolīnijām izvietotas arī brīdinājuma zīmes par bīstamību, aicinot ikvienu apzināties – elektrolīniju tuvumā vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi.

Ja tiek konstatēta bīstama situācija elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112, vai "Sadales tīklam", zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Ja elektronedrošas situācijas ietekmē cietis cilvēks, nekavējoties jāizsauc arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113 vai 112. Tuvoties cietušajam, kas guvis elektrotraumu, ir bīstami, jo, strāvas triecienu var saņemt arī pats glābējs – pirmo palīdzību var sniegt tikai pēc tam, kad operatīvie dienesti notikuma vietā atslēguši spriegumu.